Festival ProART 2011

Brno 15. – 22. 7.

undefined

Program představení Brno

DBP – Divadlo Bolka Polívky, Jakubské náměstí 5
Stadion – Stadion, Kounicova 685/20

Rezervace vstupenek na brno@proart-festival.cz nebo 737 300 314, pro představení v Divadle Bolka Polívky na pokladna@bolek.cz nebo 542 214 903.

Uvedené ceny znamenají - plná cena dospělý / student, důchodce, účastník festivalu / na představení, kde je uvedena cena vstupenky 0 Kč platí možnost uplatnění volného vstupu všem účastníkům uměleckých workshopů v závislosti na počtu zaplacených kurzů. Nutné předložení účastnické legitimace a včasná rezervace.
Program

15. 7. 20h DBP (220/150/0Kč)

International Choreographic Platform I.
Anna Prokopová (CZ) / Esther Koller (A): LIVING ROOMS OF BODIES
Andrea Maria Handler, Tamara Kronheim (A) / x.IDA Linz (A): GEM:EIN:SAM
Martin Dvořák / Company ProART (CZ): FOREIGN BODIES

Living Rooms of Bodies (Tanec - Zátiší s Plasty)

Slovní spojení living rooms of bodies se skládá ze tří samostatných, vzájemně slučitelných výrazů. Living lze v kontextu tohoto představení chápat jako přídavné jméno odvozené od "life", tedy živý, živoucí (tvor, bytost), dále žijící (svým vlastním životem) a rovněž ve smyslu obytný, obývací (prostor, pokoj). Room(s) označuje místnost(i) či prostor(y) (space), ale také určitá místa (places) naplněná vzduchem/dechem nebo tekutinou. Vzniká tak představa prostoru, který se nachází v tělech, v podstatných částech těla, a jenž seskupení těl a těles (bodies) obklopuje a vytváří rámec komunikace mezi jednotlivostí a celkem.
Námět, interpretace a choreografie: Anna Prokopová
Coaching a choreografické vedení: Esther Koller

Gem:ein:sam

V životě jste často nuceni číst mezi řádky, ale nečekaně můžete být potrestáni za špatnou interpretaci. Komunikace je jednou z nejběžnější věcí v životě a mnozí si myslí, že ji ovládají, jenže když se vynoří rovina porozumění, celá věc najednou vypadá jinak.

Choreografie a tančí: Andrea Maria Handler, Tamara Kronheim
Živá hudba: Markus Meurer, Christian Kuttner

Foreign Bodies

Všichni lidé jsme plně orientováni a napojeni na své vlastní životy a osobní dráhy. Známe své životní působiště, okolí, v kterém se pohybujeme, domov, pracovní prostředí, své partnery, přátele, spolupracovníky atd. Přesto se někdy nacházíme v situacích, kdy je něco, někdo či všechno špatně. Něco nám nesedí, nepatří k nám. Jsme cizinci sami sobě, cizinci pro druhé. Chceme jít proti proudu, ale zůstáváme v něm. Co jsou tyto situace? Jak naše těla na ně reagují? Jsou tyto reakce pouze výsledkem naší mentální slabosti a fyzických omezení či něco víc?
Hudba: Esa Pekka Salonen
Tančí: Irene Bauer, Martin Dvořák, Mirka Prokešová, Lenka Kolářová, Lenka Růžičková

16. 7. 20h DBP (220/150/0Kč)

Boris Nahálka, Šárka Ondrišová / Elledanse (SK): POCTA KRAVÁM

Pocta kravám vznikla z potřeby tvůrců vyrovnat se s minulostí místa, kde dnes Elledanse sídlí - v Domě T & D, v budově bývalých jatek. Inscenace vypovídá o kravách a všech jejich podobách - od mile přežvykující kravky, přes reklamní kult fialové krávy po hovězí maso zabalené ve folii v chladících boxech či kožené sedačky v našich obývácích. Nechybí ani kovbojové a dojičky, jejichž osudy se nenáhodně s vtipem i velmi dramaticky prolínají s životem krav. V prostředí smradlavé, mouchami zamořené stáje se najde místo nejen na krutost a ponížení, ale i romantiku a něhu.
Choreografie: B. Nahálka, Š. Ondrišová
Účinkují: B. Nahálka, E. Píš, J. Tereková, Z. Sehnalová, K. Mimakiová, K. Miklášová, P. Kovalčík, S. Stanek, E. Rudinská, Z. Hianiková, A. Štefanov

17. 7. 20h DBP (220/150/0Kč)

Rose Breuss / Tanz Cie. Off Verticality/C.O.V (A): GESTURES DO NOT STAY ON TRACK FOR VERY LONG TIME
Ellen Smith Ahern, Lida Winfield (USA): THE WOODS ARE DEEP

Gestures do not stay on track for a very long time

V choreografii Rosi Breuss se stávají hlavním tématem reakční pohyby. Tanečnice vytvářejí rozličné světy gest, které se v návaznosti na sebe v prostoru rozpínají v jemnou síť. Těla reagují v emocionálních gestech, které se vetkávají do tělesnosti tančících dívek. V pozadí se vznáší obraz Albertiho z roku 1435. "... Man wird gut daran tun, auf dem Bild - in einer Ecke des Vorhangs - das Antlitz des West- oder Ostwinds anzubringen, wie er zwischen den Wolken durchbläst, wodurch alle Tücher, die sich gegenüber befinden, angestoßen werden. ..."
Choreografie: Rose Breuss
Tančí: Andrea Maria Handler, Tamara Kronheim

The woods are deep

Pokus o vytvoření tanečního kusu o přírodě. V pohybu a se slovem, vytváříme imaginární krajinu s jeleny, jestřáby, stromy a tekoucí vodou. Naším cílem je být srozumitelní a přístupní publiku jako tanečníci i jako lidé.
Choreografie a tančí: Ellen Smith Ahern, Lida Winfield

18. 7. 20h Stadion (180/120/0/ samostatný vstup na danceparty od 21h - 60Kč)

ImProART a Maok (SK) + Dance Party

Improvizovaná taneční show mezinárodních pedagogů festivalu spojená s následnou taneční party pro veřejnost.
Účinkují: Irene Bauer, Martin Dvořák, Jarek Cemerek, Isira Makuloluwe, Eric Trottier, Jana Ryšlavá, Alena Pajasová, Rafael Valdivieso + special guest Radka Fišarová

19. 7. 20h Stadion (240/160Kč)

GALAproART

Galavečer domácích i zahraničních osobností současného tance a pedagogů festivalu ProART v ukázkách z vlastního repertoáru.

Účinkují: Irene Bauer, Jarek Cemerek, Ondřej Havlík, Radka Fišarová, Lenka Kolářová, Isira Makuloluwe, Petra Padriánová, Jana Ryšlavá, Eric Trottier, Rafael Valdivieso

20. 7. 20h Stadion (240/160/0Kč)

International Choreographic Platform II.
Pauline Jenings / Double Vision (USA): DUPLEXITY
Saku Koistinen (FIN): OHI – TO PASS

Duplexity

by DOUBLE VISION –
Současné taneční sólo inspirované myšlenkou vysílání zprávy současně do dvou směrů. Kus se zaobírá rozdělováním tanečníkova fokusu (vnímání) mezi fyzickou, mentální a psychologickou rovinou a jejich vzájemnou (ne)závislostí.
Choreografie: Pauline Jennings
Sound: Sean Clute
Tančí: Jennifer Mellor

OHI – fragments about being a human

Ohi je slovo s vlastní logikou, kde se dva lidé pokouší najít vlastní cestu existovat – sami i společně.
Choreografie: Saku Koistinen
Music: J. S. Bach - Goldberg Variations, Victor Young - Johnny Guitar
Účinkují: Saku Koistinen, Laura Vesterinen

21. 7. 20h Stadion (220/150/0Kč)

Pauline Jennings, Sean Clute / Double Vision (USA): VERITABLE VICISSITUDES
Martin Dvořák / Company ProART (CZ): BROTHERHOOD (premiéra)

Brotherhood

Nový kus Company ProART volně navazující na sociálně-taneční reflexi české a slovenské společnosti Reality Boulevard, inspirovaný "nadčasovou básní" S. K. Neumanna v přednesu národní umělkyně Jiřiny Švorcové: "Já, národ český, jsem příliš brzy vystřízlivěl z krásného snu o kvetoucí zahradě, kde svoboda, bratrství a mír tančily jako dívčin veselý vír a kde se spravedlnosti dostalo mně a každému z mých." / Žalm z roku 1919
Choreografie: Martin Dvořák
Hudba: Ben Frost
Účinkují: Irene Bauer, Lenka Kolářová, Mirka Prokešová, Jana Ryšlavá

Veritable Vicissitudes by DOUBLE VISION

Interaktivní senzorické hřiště, kde se diváci ocitají v bludišti cest, stínů, světla, zvuku a pohybu. Sami diváci se stávají hybateli choreografického dění večera.

22. 7. 17h Stadion (160/100Kč)

IMPROVIZACE V PROSTORU - Gala studentů

Galavečer studentů festivalu v ukázkách ze své týdenní práce v uměleckých ateliérech tance, herectví, fotografie a beatboxu.

22. 7. 20h Stadion (180/120/0Kč)

CONTACT-COMMUNICATION-TOUCH – searching projekty Rafaela Valdiviesa a Radky Fišarové

Po dobu jednoho týdne vznikaly na tělo festivalovým studentům tzv. hledací projekty v disciplínách – tanec (Rafael Valdivieso) a zpěv (Radka Fišarová). Výsledky této intenzivní práce jsou poprvé a naposledy uvedeny v dnešním večeru. Letos se tyto projekty vzájemně prolnou a tematicky sjednotí motivem hledání kontaktu, komunikace a doteku v našich životech.

Felix Dumeril (CH) / Company ProART (CZ): BON VIEUX TEMPS

Veselý taneční příběh o nostalgii, nenaplněných snech a lidském chování ve "vyšších" sociálních vrstvách. Čtyři ženské hrdinky se zdají být lapeny svými vzpomínkami na staré "dobré" časy stejně jako konzervativní mocí své vůdkyně. Falešná vzájemná harmonie se bortí v momentu, kdy se jedna z nich snaží uprchnout z kolektivu. Tento okamžik znamená pro všechny novou neočekávanou konstelaci.
Choreografie: Felix Dumeril
Tančí: Lenka Kolářová, Alena Pajasová, Mirka Prokešová a Jana Ryšlavá