Henrik Kaalund

undefined Henrik Kaalund je choreografem a tanečníkem na volné noze, v současnosti žije a pracuje v Berlíně. Jako tanečník působil ve skupině Conny Janssen Danst (Rotterdam), s Janem Puschem (Hamburg), Felixem Landererem (Hannover), Pieterem de Ruiter (Amsterdam) a s dalšími.

Vytvářel choreografie pro Dortmund Ballet, Ballet Hildesheim, Ballet Greifswald a mnohé další. Získal několik ocenění za choreografii a tanec, jmenujme alespoň Hannover, Lipsko, Burgos a Atény. Původně studoval na John Cranko School ve Stuttgartu a na David Howards School of Dance v New Yorku. Následovala angažmá u Cleveland Ballet, Ballet Arizona, Basel Ballet a Ballet Dortmund, kde spolupracoval s Rui Hortou, Amandou Miller, Mei Hong Lin, Jean Renshaw a s mnoha dalšími. Více informací na www.kaalund.net.

ProART FESTIVAL 2016

Brno 26. 6. - 1. 7.

Praha 7. - 10. 7.

Contemporary

Lekce začínají jemným a postupným rozcvičením zvyšujícím energii. Důraz je kladen na kontinuální pohyb aktivující tekutiny v kloubech a na tzv. aktivní protažení. Následují kratší cvičení na sílu, vytrvalost, stabilitu, koordinaci, muzikálnost a procvičení specifických pohybů potřebných pro další práci. V poslední části lekce se pracuje na rozličných možnostech provedení delší taneční kombinace.
Důležitou roli má práce s podlahou (floor-work). Vyzkoušíme si různé techniky umožňující snadné přejití z vertikální polohy do horizontální a naopak. Zaměříme se i na plynulost, měkkost a uzeměnost ve vzpřímených pozicích, což vlastně spadá do tématiky floor-worku.
Cílem lekce je dopřát tělu podmínky, které ho připraví na jakoukoliv práci, která může během dne nastat a zároveň naladit mysl na prostor, muzikálnost a ostatní tanečníky.

Partnering / Work in Pairs

Práce v párech a v trojicích je v tomto kurzu zaměřena na interakci mezi tanečníky. Prostudujeme různé principy tvořivého procesu a zhotovíme menší pohybové sekvence. Zaměříme se na dávání a přijímání impulsů a váhy, na uvědomění si partnera a vzájemné energie. Jako motory v procesu poslouží mentální představy, malé dějové linie a improvizované mluvené dialogy.
Cílem kurzu je předat účastníkům pomůcky užitečné pro práci tanečníka. Dnešní tanečník musí být kreativní a schopný pracovat jako nezávislý jedinec, ale nesmírně důležitá je též schopnost pracovat s ostatními tvořivě a na osobní úrovni.

PŘIHLÁŠKY WORKSHOPY ZDE

Více o ProART Festivalu 2016 a všech jeho dalších dílnách:

rozvrh_1Brno2016_CZ.jpeg rozvrh_Praha-2016_CZ3.jpeg rozvrh_2Brno2016_CZ2.jpeg