Guilhaumon Mathieu


undefinedNarodil se ve městě Perpignan (Francie), Mathieu Guilhaumon začal s tréninkem na Conservatoire National de Danse v Perpignanu a Martine Limeul a Matt Mattox Dance School. Pokračoval pak v Alvin Ailey American Dance Center v New Yorku a Rudra Béjart School v Lausanne.
Od 2001 do 2012 byl postupně členem Stadttheater Bern Ballett, Ballet Theater Augsburg a baletu de l'Opéra National du Rhin. V těchto angažmá tančil v dílech od renomovaných choreografů. Sám choreografoval několik kusů pro Bern Ballet a Ballet du Rhin a je nyní pozván na další creation v mezinárodních tanečních souborech, jako Ballet du Rhin a baletu Nacional Chileno.
Paralelně se při své kariéře jako tanečník / choreograf, Mathieu Guilhaumon účastnil mnoha mezinárodních dílen od roku 2002.

Více najdete na 
www.mathieu-guilhaumon.com

Jazz

Praha 28. 7. - 4. 8. 2013

Jako žák Martine a Matt Mattox už téměř 10 let Mathieu vyučuje tuto techniku​​, která měla do značné míry vliv na vývoj Jazz Dance. Jeho kurzy jsou založeny na tzv. "the barre". Hodina má promyšlenou strukturu s veldkou dynamikou a tanečností, je postavena na sérii izolací a cvičení koordinace, následuje taneční sekvence, kde spojuje svůj osobní styl se základními liniemi jazzové techniky.

Moderní repertoár

Praha 28. 7. - 4. 8. 2013

Na základě výňatků z jeho choreografií, bude Mathieu vyučovat svou vlastní formu tělesného projevu, kominovat improvizaci a kompoziční práci.