Katarina Vlniešková

Vlnka photo head

Je absolventkou Vysokej Školy Múzických Umení v Bratislave, v odbore Pedagogika moderného tanca. Prvé tanečné skúsenosti získala pod vedením p. Dagmar Puobišovej a v TD Bralen. Od začiatku svojej tanečnej dráhy úzko spolupracovala s p. Joe Alegadom (bola jeho študentkou, neskôr asistentkou a interpretkou), ktorý mal zásadný vplyv v jej umeleckom smerovaní.

Bola členkou Baletu Torzo, Bratislavského divadla tanca /SK/, Szeged Contemporary Ballet /H/, Volksoper Wien-Tanztheater Wien, Aktionstheater Ensamble Wien/A/, účinkovala v produkciách divadla Nová Scéna, v Túlavom divadle /SK/ a v nezávislých tanečných a divadelných projektoch (J. Alegado/USA, M. Bitterli/AT, J. Nvota/SK, J. Claxton/GB). V posledných rokoch pôsobí ako tanečný pedagóg na Slovensku a vo Viedni.

ProART Festival 2018

BRNO 17. - 21. 7.

MODERNA Limon

Vo svojej pedagogickej práci využívam osobné tanečné a „performerské“ skúsenosti. 
V tréningu pracujem s princípmi techniky J. Limóna.
Práca s prirodzenými elementami ako je ... práca s váhou (jej uvoľnenie a následný pád, ako 
pohybový impulz), využitie dychu (prirodzenej a nevyhnutnej súčasti nášho bytia), práca so 
zemou (ktorá je našou nepretržitou oporou a partnerom), predstavivosť (ktorá napomáha citlivejšie 
vnímať telo i pohyb), ...... dáva pohybu špecifickú kvalitu.
Pre tréning je príznačná tiež práca rúk, paží a využitie práce torza. 
Popri technickej čistote sa snažím u tanečníkov o rozvíjanie citlivého vnímania tela, pohybu, 
vnímanie priestoru a o využitie prirodzených fyzikálnych zákonitostí, aby pohyb plynul prirodzene 
v prepojení s hudbou, priestorom a v harmónii.

PŘIHLÁŠKY WORKSHOPY ZDE