Katarina Vlniešková

 Photo head

Je absolventkou Vysokej Školy Múzických Umení v Bratislave, v odbore Pedagogika moderného tanca. Prvé tanečné skúsenosti získala pod vedením p. Dagmar Puobišovej a v TD Bralen. Od začiatku svojej tanečnej dráhy úzko spolupracovala s p. Joe Alegadom (bola jeho študentkou, neskôr asistentkou a interpretkou), ktorý mal zásadný vplyv v jej umeleckom smerovaní.

Bola členkou Baletu Torzo, Bratislavského divadla tanca /SK/, Szeged Contemporary Ballet /H/, Volksoper Wien-Tanztheater Wien, Aktionstheater Ensamble Wien/A/, účinkovala v produkciách divadla Nová Scéna, v Túlavom divadle /SK/ a v nezávislých tanečných a divadelných projektoch (J. Alegado/USA, M. Bitterli/AT, J. Nvota/SK, J. Claxton/GB). V posledných rokoch pôsobí ako tanečný pedagóg na Slovensku a vo Viedni.

ProART Festival 2023

BRNO 20. - 27. 7.

Brno_rozvrh_2023 

MODERNA Limon

Katarína pracuje s princípmi techniky José Limóna, pre ktorú je príznačná práca s váhou – jej uvoľnenie a následný pád ako pohybový impulz, využívanie dychu  ako prirodzenej a nevyhnutnej súčasti nášho bytia, práca so zemou, ktorá je našou nepretržitou  oporou a partnerom,... Vo svojej práci vychádza z pohybového konceptu svojho učiteľa Joe Alegada Shifting Roots – Alegado Movement Language. Tréning obohacuje o elementy súčasného prístupu k pohybu. Popri technickej čistote, a kvalite pohybu vedie tanečníkov k precíteniu a porozumeniu svojho tela a pohybu v prepojení s hudbou a priestorom. “V pohybe hľadám prirodzenosť a harmóniu“. 

PŘIHLÁŠKA ZDE