Nataša Novotná

undefinedPo získání tanečního vzdělání / absolutoria na Janáčkově konzervatoři v Ostravě nastoupila do angažmá juniorského souboru Nederlands Dans Theter 2 pod vedením Jiřího Kyliána. Před tím, než byla přizvána do hlavního souboru Nederlands Dans Theater 1, působila ve Skandinávii, kde tančila dvě sezony za soubor Gothenburg Ballet.
V r. 2006 nastoupila freelance kariéru a jako tanečnice hostovala v představeních a produkcích na mezinárodní scéně. Mimo jiných spolupracovala s Robertem Bollem v Itálii nebo s britským Sadler’s Wells v produkci se Sylvií Guillem.
V roce 2007 spoluzaložila soubor současného tance 420PEOPLE, kde jednu dekádu zastávala funkci výkonné ředitelky. V roce 2017 založila Kyliánův nadační fond v Praze. Od r. 2010 se věnuje také aktivitám profesní organizace Vize tance. Za mimořádné jevištní výkony se ji dostalo několika nominací, v ČR byla oceněna cenou Thálie a stala se také Tanečnicí roku.
Z výběru její choreografické práce: Sacrebleu (oceněno za světelný design); Pták Ohnivák (pro ND Brno); Rezonance na pěší vzdálenost (s orchestrem Berg); Škrtič (pro NDM, oceněno za vynalézavé zpracování) ad.
Jako pedagog vyučuje na tanečních školách a konzervatořích, Akademii múzických umění v Praze, v profesionálních souborech po ČR a v zahraničí. Vede lekce klasického a současného tance a je garantem teamu pedagogů Studia NS při Nové scéně Národního divadla v Praze. Od léta 2017 je lektorkou pohybového jazyka Gaga. Rozsah obsahu lekcí pokrývá současné techniky, klasický balet, repertoár Jiřího Kyliána a vlastní, Gaga dancers/people class.

Více o Nataše Novotné ZDE

ProART Festival 2021

Brno 17. - 20. 7.

GAGA People

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem/ IL, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Bathseva Dance Company. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu. 

Lekce Gaga trvají jednu hodinu a učí je tanečníci v úzké spolupráci s Ohadem Naharinem. Lektoři vedou účastníky pomocí série evokativních instrukcí, které postupně vystaví jednu na druhou. Spíše než kopírování určitého pohybu, je každý z účastníků veden k aktivnímu prozkoumání daných instrukcí, tak aby každý sám nebo každá sama objevili vlastní interpretaci daných informací a uměli je přizpůsobit úkolu . 

Gaga/people lekce nabízí účastníkům kreativní rámec k propojení s vlastním tělem a představivostí, zvýší povědomí o vlastní fyzikalitě, zlepší ohebnost a výdrž a ve vstřícné a příjemné atmosféře dají zažít radost z fyzického pohybu.

Po denním hodinovém tréninku gaga, jsou účastníci připraveni na další využití právě získaných informací a vedeni k vypracování určeného současného pohybového materiálu. Ten tvoří základ společné choreografie, kterou během kurzu vytvoříme.

PŘIHLÁŠKY WORKSHOPY ZDE