Tomas Danielis

imgres

Tomáš Danielis je ocenený choreograf, ktorý sa zameriava na hraničné žánre medzi vizuálnym-digitálnym umením a tancom. Popri tom sa venuje tvorbe inovatívnych pohybových slovníkov pre čisto tanečné predstavenia. Jeho práca bola prezentovaná v 20 krajinách na 2 kontinentoch. Úzko spolupracuje s Anne Cécile Chane Tune, Stefanom Schmid-om,
Thomasom Bergnerom a Ulrichom Troyerom, ktorí tvoria kreatívne jadro jeho tímu.
Ich práca je označovaná ako inovatívna, svieža a inšpirujúca.

Více o něm ZDE

ProART FESTIVAL 2016

BRNO

Taneční dílna 19. - 20. 7. 2016

Hi Tec Tools

PŘIHLÁŠKY WORKSHOPY ZDE

Více o ProART Festivalu 2016 a všech jeho dalších dílnách:

rozvrh_1Brno2016_CZ.jpeg rozvrh_Praha-2016_CZ3.jpeg rozvrh_2Brno2016_CZ2.jpeg

Je fyzicky náročný tréning v ktorom sa pohravame s rôznymi pohybovými princípmi, rýchlosťou, dynamikou a koordináciou. "Dynamic alignment" a "Body architecture" sú nástroje pomocou ktorých analyzujeme a rozmieňame pohybove frázy na základné princípy, ktoré iniciujú pohyb. Na tréningu pracujeme s týmito princípmi ako s matricou, pomocou ktorej sa forma tela prispôsobuje princípom pohybu za účelom dosiahnutia "tekutého" stavu tela.
Na tréningu ponúkam vlastný pohybový slovnník, ktorý sa vyformoval mojou skúsenosťou ako tanečníka a choreografa. Hi Tec Tools pozostava z "floor barre", "upside down", "standing barre", točenia, cvičení na stabilitu a rýchlosť, skokov a niekedy aj zo základmi tanca s partnerom.
  • "SUITES"

20. 7. 2016 Brno

Tanečné predstavenie na hudbu Johanna Sebastiana Bacha

Tanec: Tomáš Danielis
Assitent choreograpfie: Anne Cécile Chane Tune
Hudba: French Overture b minor, BWV 831

Tanečné predstavenie "Suites" bolo vytvorene prihliadajuc na nevšedné tanečné schopnosti Tomaša Danielisa. Toto predstavenie je oslavou večne sa premeniaceho tela tanečníka a jeho schopnosti vytvárať komunikáciu medzi ním a divákmi, kde sa tanec na prázdnej scéne, štruktúrovaná improvizácia alternuje s kompozíciou.

Více o představení ZDE