Paľo Seriš

DSCF7544_foto_David_Konecny 

Palo Seriš sa narodil 23. apríla 1986 v Trenčíne. Tri dni nato explodovala atómová elektráreň v Černobyle, a uvoľnený rádioaktívny mrak malého chlapca dôkladne ožiaril. Vďaka ožiareniu začal rozprávať v troch mesiacoch a v štyroch rokoch chytil vo Váhu vlastnými rukami šťuku.

A teraz vážne. Po základnej škole na Hodžovej ulici sa bez pomoci známostí rodičov dostal na trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra. O panictvo prišiel ako väčšina stredoškolákov: na chate. Po maturite študoval anglický a nórsky jazyk na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia jazykov veľa cestoval, začal sa venovať divadlu a v decembri 2006 založil spolu s Jurajom Hubinským autorské divadelné zoskupenie Neandrtal Teatr.

Po vyštudovaní Filozofickej fakulty v roku 2010 bol prijatý do Ateliéru fyzického divadla na Janáčkovej akademii múzických umění v Brně. Po absolvovaní ateliéru v roku 2013 pokračoval na JAMU v doktorskom štúdiu. Dizertačnú prácu o divadelnej tvorbe Boleslava Polívku v rokoch 1972-1987 obhájil a štúdium absolvoval v roku 2017 ako doktor filozofie (PhD.). Od roku 2018 začína na JAMU pôsobiť pedagogicky. Pravidelne vedie workshopy fyzického divadla a robí pohybové spolupráce k činohre: napr. pre Národní divadlo Brno, Slovácke divadlo v Uherskom Hradišti, Švandovo divadlo, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci alebo Městská divadla pražská.

Palo Seriš žije autorským divadlom, v ktorom mieša stand-up comedy, fyzické divadlo, absurdný humor, pantomímu či tanec. Vo svojej tvorbe skúma možnosti a hľadá hranice divadla jedného herca. V súčasnom repertoári má sedem monodrám: Chutilo vám, páni? (2011), Zo ZOO (2012), Autor (2014), Pri kase (2015), Samko Tále (2016), Pozemšťan (2019) a DADA Revue (2023).

ProART Festival 2024

Brno 18. 7. - 21. 7. 2024

Autorské pisanie 

V rámci Workshopu autorského písania sa sústredíme na prácu s divadelným textom a pointovaním myšlienok či situácií. Jeho účastníci si vyskúšajú napísať v rôznych žánroch monológy, dialógy a krátke divadelné úryvky. Popritom sa dotkneme i písania básne či anekdoty. Následným prečítaním (alebo prednesením) textov sa ich pokúsime kriticky a konštruktívne zhodnotiť a poukázať na princípy, ktoré platia pri písaní divadelného textu.    

Základy pohybového divadla

Workshop bude zameraný na pohybovú stránku hereckého prejavu. Prvoradá bude fyzická práca, kde telo vnímame ako nekonečnú divadelnú inšpiráciu. Náplňou workshopu budú priestorové, telesné, pantomimické a improvizačné cvičenia. Jeho cieľom je rozvíjanie hercovej vnímavosti vlastného tela a pohybu. Telo, ktoré dokáže opustiť zaužívané pohybové vzorce a prekvapiť vlastnou invenciou. Odpútanie sa od každodennosti ako cesta k originalite.

Přihlášky ZDE