undefined

Lekce pantomimy Společné hledání možností, jak pohybem vyjádřit svět - jak jeho konkrétní podobu (věci, činnosti atd.) tak i tu abstraktní (barvy, emoce, živly atd.). Pro práci s tělem vycházím ze základních prvků techniky imaginární pantomimy, která je v lekci dominantní.

Ráda bych "účastníky kurzu" vedla k tvořivosti, schopnosti improvizace a rozvoji jejich vlastní fantazie. Celá lekce směřuje k vytvoření krátkých jevištních celků.