Isira Makuloluwe

undefinedIsira, původně absolvent molekulární biologie, začal tančit jako teenager v ulicích Londýna v první vlně breakdance v 80. letech. Po maturitě studoval klasický balet a ukončil studium tance na Alvin Ailey School v New Yorku. Tančil v několika tanečních souborech a účinkoval v široké škále repertoáru, včetně kusů Maurice Béjarta, William Forsytha, Rui Horty, Alvin Aileyho a Talley Beatty. Isira začal choreografovat ve věku 30 let. Jeho práce pro vlastní taneční company v Paříži a další choreografie pro mezinárodní jeviště byly vidět po celé Evropě v posledních deseti letech.

Isira vytvořil pro ProART Company v roce 2012 choreografii "1951-Istvan".

Více info na jeho webu http://www.dancetheatremedia.com/

CONTEMPORARY DYNAMIC RELEASE

Brno 20. 7. - 26. 7. 2013

Isirova vlastní techinka DYNAMIC RELEASE TECHNIQUE© se snaží skloubit svobodné a improvizované aspekty s tancem Release pomocí verbálního přístupu. Přitom zadání, které si mají studenti uvědomit jsou: pohyb kostry, kvalita pohybu kloubů, míšní nervy a dýchací cesty. Lekce je inspirována principy uvědomění si páteře stejně jako faktem, že Isira v minulosti pracoval nějakou dobu jako molekulární biolog ve vývojové genetice.

Letos se Isira ve svých lekcích zaměří podrobněji na myšlenku kompozice prostřednictvím zadaných technických situací. Lekce bude začínat intenzvní improvizací, kde tanečník má možnost prožít volně sám sebe, lekce bude dál přistupovat společně k technice a interpretaci. Záměrem je, aby tanečník byl více adaptabilní a a přitom tančil příjemně.

Isirova technika DYNAMIC RELEASE TECHNIQUE© má vést k rozvoji otevřenosti dialogu mezi tanečníkem a choreografem a posílit tvůrčí potenciál každého interpreta.