VILMA CIBULKOVÁ 

 cibulkova

Dětství trávila v Západočeském kraji mezi Krušnými horami a Doupovskými vrchy. Absolventka DAMU v letech 1981-1984. Posléze hrála 6 divadelních sezón na scénách ND (1984-1990). Zásadním angažmá pro ni bylo 10 let v Divadle Pod Palmovkou pod uměleckým vedením Petra Kracika (1992-2002), kde měla možnost vystupovat v rolích velkých osudových příběhů, na kterých byl tehdejší dramaturgický plán šťastně postaven. Následně hrála 7 sezón v divadle Ungelt, zároveň i 2 sezóny v Divadle Na Vinohradech – pro čas určený představení Macbeth. Více než 20 let je na tzv. volné noze, svůj divadelní čas dělila i mezi jiné, menší divadelní scény, kupř. Divadlo V Řeznické, Violu, La Fabriku, atd. V současné době ji můžeme vidět kupř. v divadle U hasičů, v Divadle Palas, v Žižkovském divadle J.C. pod 3D company, či v mnohých divadlech v Čechách, Moravě i na Slovensku. Její televizní a filmová práce mezi lety 1982 až po současnost vykazuje kolem 150 titulů(viz. ČSFD), je držitelkou několika divadelních, televizních, filmových a rozhlasových cen.

ProART FESTIVAL 2024

Slavonice 8. - 11. 8. 2024 

Herecká dílna

Vážení a milí zájemci,

pro vaši letmou představu jsem zvolila raději podobu zvacího dopisu. Předesílám, že se na vás všechny nesmírně těším!

Ráda bych naše čtyřdenní setkání vedla především v duchu hravosti, té prazákladní přirozené schopnosti, jež nás všechny spojuje. Pokusíme se tedy v sobě opět nalézat to, od čeho nás často odvádějí dospělé povinnosti. Formou hry tedy pojmeme i naše vzájemné seznámení a schopnost hrát si v daném prostoru a čase si vyzkoušíme na základě všemožných improvizací. Co si připomeneme a čeho se dotkneme? Umění naslouchat, schopnosti se otevřít, ale i chránit, správně dýchat, schopnost včas reagovat a spoustu dalších možností, jak zprostředkovat vnitřní stav, pojmout situaci a dané okolnosti. Formou jednoduchých etud, i ztvárnění situace beze slov, schopnost odvyprávět příběh, kupř. vlastní, či oblíbené knihy, filmu, představení a podobně. Nebudu klást důraz na učení se textů, spíše se zamyslíme nad tím, jak se snáze učit, jak vystihnout smysl a zodpovědět otázku „proč“. Dotkneme se i některých základních archetypů postav, a pokud nám čas dovolí, tak si společně vymyslíme a zahrajeme krátké představení, čistě z naší společné dílny a ve společné režii.

A pokud se nedozvíme nic více, než něco nového a překvapivého o sobě samých, pak to může být dokonce ta nejbáječnější a smysluplná odměna.

                                                                          Těším se na viděnou!  Vilma

Pozn.: Nezapomeňte si vzít oděv, ve kterém se budete cítit dobře a svobodně, aby vám dovoloval pohybové etudy, rovněž tak i lehkou a pohodlnou obuv.

PŘIHLÁŠKA ZDE