Helena Arenbergerová

undefined

Vzdělání
Vystudovala Gymnázium Voděradská, Praha 10. V roce 2007 dokončila magisterské studium historie na FFUK – na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Základní taneční vzdělání získala v ZUŠ od Niny Křížové, v amatérském tanečním souboru Domino a od Jana Kodeta. Pohybové a interpretační dovednosti rozvíjela postupně během práce na tanečně-divadelních projektech a i nadále je prohlubuje díky účasti na domácích a zahraničních workshopech současného tance, improvizace, fyzického divadla, hlasových workshopech, jógy a masáží. Absolvovala dva semestry taneční pedagogiky na HAMU.

Dlouhodobá spolupráce a projekty
V posledních letech spolupracovala zejména se skupinami VERTEDANCE www.vertedance.org, 420PEOPLE www.420people.org, cie. LAROQUE www.cielaroque.at, DOT504 www.dot504.cz a Jarkem Cemerkem www.jarekcemerek.com. V současnosti se hrají představení Simulante Bande – VerTeDance v divadle Archa, Kolik váží vaše touha? – VerTeDance a Zrní v divadle Ponec a na Nové scéně Reen – 420people. Tančila v představení Abide with me choreografa Akram Khana www.akramkhancompany.net na Zahájení OH v Londýně 2012. V roce 2010 se zúčastnila 5 týdenního research workshopu DV8 Physical Theatre, vedeného Lloydem Newsonem www.dv8.co.uk. Účinkuje v krátkém tanečním filmu VoiceS režiséra Petera Bebjaka a choreografa Juraje Korce, který vznikl v roce 2010 za podpory D.N.A. Production, Cie.Laroque a VerTeDance. Spolu s Thomas Steyaertem (Be) a Annou Synkovou vytvořila autorské představení Wait Wait Wait www.altart.cz. Dříve spolupracovala s Janem Kodetem, s Cie. Willi Dorner www.ciewdorner.at; s I. M. Popovici; tančila ve 3 krátkých tanečních filmech kanadského režiséra Daniela Conrada;  duo Inside Off s Robertem Tirpákem z roku 2002 se prezentovalo mimo jiné na Aerowawes v Londýně a na Bienale de la Dans de Lyon.

Pedagogická činnost
V současnosti působí jako lektor současného tance ve studiu ProArt www.proart-festival.cz, v organizaci Check Point Art, o.p.s. www.checkpointart.eu a jako externí pedagog na Janáčkově Konzervatoři v Ostravě. Vede workshopy v ČR a zahraničí.

Osobní ocenění
V roce 2008 dostala Cenu Sazky za interpretaci v představení Holdin´ Fast (choreografie: Jozef Fruček a Linda Kapetanea pro DOT504), za stejné představení byla nominována na cenu Thálie. Sólové představení Duo Para Ella/ Comida para dos (Cie.Laroque) vyhrálo 1. místo na mezinárodní soutěži Masdanza, Gran Canaria. Na České taneční platformě 2000 byl oceněn její výkon v představení Jana Kodeta Gates.

Ocenění představení
Představení Kolik váží vaše touha? skupiny VerTeDance a kapely Zrní bylo mezinárodní porotou na České taneční platformě 2012 vyhlášeno Taneční inscenací roku. Duet Void Amongst Humans Jarka Cemerka, ve kterém účinkovala, byl mezinárodní porotou na České taneční platformě 2011 vyhlášen Taneční inscenací roku. Představení 100 Wounded Tears, které pro skupinu DOT504 vytvořili Jozef Fruček a Linda Kapetanea (Rootlessroot Company) získalo na Edinburgh Festivalu 2009 prestižní ocenění Herald Angel Award. Dále soubor obdržel čestné uznání Fringe Festivalu Total Theatre Award. Na tuto cenu byl soubor DOT504 nominován 2008 s představením Holdin´ Fast v choreografii a režii J.Fručka  a L.Kapetaney (Rootlessroot Company).

Současný tanec (pravidelné kurzy)

 

Cíl kurzu

Rozšiřovat povědomí o vlastním těle a jeho možnostech, všestranně a organicky rozvíjet pohyb s ohledem na jeho fyziologické možnosti, skrze porozumění a pochopení pohybových principů budovat důvěru ve vlastní tělo, otevřít a uvolnit mysl, citlivěji vnímat prostor kolem nás a ostatní lidi v něm.

„Využívám  informací, principů a metod ze současného a moderního tance, improvizace, fyzického divadla, jógy, tai-chi a masáží, ke kterým jsem se v průběhu let na své cestě dostala, od té doby je praktikuji a ve spolupráci se svými kolegy a participanty kurzů kontinuálně ověřuji.“

Struktura hodiny

Uvědomování si vlastního těla a jeho postavení, rozdýchání, mobilizace kloubů a páteře, rozhýbání těla po jednotlivých částech a ve třech rovinách - spinální, laterální a kontralaterální, umožňující postupné rozvíjení jeho potenciálu. Na základě krátkých sekvencí na podlaze, ve stoje na místě a v prostoru využívání základních principů: opěrné body; vnímání a využití váhy k pohybu; využití opozice, pádu, odrazu, podchycení, impulsů, spirály při změnách poloh těla; vnímání iniciace a postupnosti v pohybu.

Během každého setkání se výše zmíněné pohybové principy opakovaně probírají, aby došlo k důkladnému pochopení a zapamatování určitých pohybových vzorců, zároveň se uplatňují v odlišných pohybových sekvencích-variacích, aby se nastínily možnosti jejich využití. Variace je následně možné na sebe navázat kvůli trénování pohybové paměti a fyzické zdatnosti. Klade se důraz na správné propojování dechu s pohybem, efektivitu, ekonomičnost, kvalitu prováděného pohybu a na trojrozměrné vnímání a využívání prostoru kolem nás. Objevuje se muzikálnost, dynamika a různé pohybové kvality. Závěrečné protažení a relaxace.

Lekce podporuje správné dýchání a držení těla, flexibilitu kloubů, pružnost svalů, koordinaci pohybu, pohybovou paměť, muzikálnost. Probíhá v přátelské atmosféře s individuálním přístupem.