Haager Martina

undefined Tanečnice, choreografka a pedagožka

Studovala na Vídeňské konzervatoři, drží certifikát učitelky tance v technice Chladek®. Působí jako umělecká ředitelka a choreografka u motionworX. Zároveň je členem a hostující choreografkou taneční skupiny homunculus ve Vídni. Jako hostující pegagog vyučuje na Konzervatoři Vídeňské univerzity a ve vídeňské divadelní škole Krauss. V pozici manažerky vede IGRC -Internationale Gesellschaft Rosalia Chladek.

Technika Rosalie Chladek®

Mezinárodně uznávaná taneční technika Rosalie Chladek® představuje komplexní technický základ současného tance. Nezávisle na jakýchkoliv trendech nabízí tento taneční systém praktickou techniku těla pro ty, kdo chtějí dosáhnout povědomí o ekonomii pohybu, artikulovat rozdílnost, dohlédnout důsledků pro tělo již v samotném počátku pohybu a naučit se ovládat napětí v pohybovém výrazu. Ve vztahu mezi anatomickými podmínkami a fyzikálními zákony je počátek hledání a následného využití základních principů, které jsou založeny na harmonickém a úsporném pohybu. Záleží na vaší vlastní schopnosti cítit, učit se, objevovat a rozvíjet svůj pohybový potenciál.

Na rozdíl od ostatních současných technik je ústředním tématem systému Chladek® snaha naučit se rozlišovat napětí v těle a dále s ním pracovat. Jedná se především o vzájemné působení gravitace a vlastní energie, což je princip, na kterém lidské tělo vlastně funguje neustále. Vědomí rozdílů v tělesných napětích slouží jako prostředek sebe-vyjádření. Výuková metoda Chladek® nepodněcuje rozvoj vnější formy, ale naopak nabádá k holistickému přístupu. Kromě analytického uvažování se klade důraz především na smyslové vnímání. Pozornost věnovaná sobě samému a svému okolí sílí. Technice Chladek® se učí přední tanečníci a choreografové.