Tomáš Pavčík

 Tomas_Pavcik_profil

Vystudoval filosofickou fakultu Masarykovy university, obor divadelní věda.

V roce 1995 začal působit jako herec ve Studiu Dům Evy Tálské, později externě v Divadle Husa na provázku. Od roku 2000 realizuje vlastní divadelní projekty, zpočátku v D-dílně Studia Dům, později se věnuje nezávislé režii a projektům i jinde (Divadlo Husa na provázku, Slovácké divadlo, Divadlo Polárka, Divadlo kjógen, Divadelní katedra FFMU, Biskupství brněnské, Divadelní fakulta FFUP Olomouc).

Od roku 2002 je členem Divadla kjógen, které se zabývá tradiční japonskou komedií. Jako herec spolupracuje s brněnským alternativním Divadlem Líšeň. Od roku 2006 působí jako pedagog na Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně. V roce 2016 se stává ředitelem příspěvkové organizace Kávéeska, jejíž součástí je například Divadlo Polárka.

V centru jeho zájmu stojí netradiční divadelní formy, zvláště pak divadlo jarmareční, loutkové, komedie dell´arte, klauniáda, groteska atd. Coby dlouholetý herec a produkční Divadla kjógen se specializuje na herecké techniky starobylé japonské komedie kjógen, vyučuje herectví a vede divadelní workshopy.

ProART FESTIVAL 2022

BRNO 15. - 17. 7.

Workshop hereckých technik japonské komedie kjógen je určen všem, kteří mají zájem vyzkoušet si tento netradiční žánr. Je zaměřen jak na pohybový, tak na verbální herecký projev. Účastníci workshopu nemusí mít předchozí herecké či taneční zkušenosti.

 kjogen_DSCF9883_C1 

Účastníci si budou moci vyzkoušet:

- základní postoj v kjógenu
- chůze dle typů postav, princip džó-ha-kjú
- seznámení s často používanými vyjadřovacími prostředky
- práce s vějířem jako výrazovým prostředkem a rekvizitou
- verbální projev v kjógenu a jeho sepjetí s pohybem, technika smíchu, pláče atd.
- společné zkoušení situací z vybraných her
- vybrané ukázky z tanců komai
- další výrazové prostředky kjógenu

 rozvrh_Brno2022 

PŘIHLÁŠKA ZDE