Nikola Majtanová

NikiMartin-(c)LukasPiatek2

Narodená na Slovensku, Nikola začala svoje tanečné vzdelanie na tanečnom konzervatóriu J. L. Bella na Slovensku a neskôr na Univerzite Antona Brucknera v rakúskom Linzi, kde dosiahla svoj bakalársky titul v roku 2020. Od roku 2019 Nikola pracuje ako profesionálna tanečníčka a pedagogička. Jej tanečná kariéra zahŕňa spolupráce s inštitúciami a divadlami v Rakúsku, ako sú Landestheater Linz, Staatsoper Wien a Theater an der Wien. Nikola spolupracovala s renomovanými umelcami, ako Paul Blackman, Jan Lauvers (NeedCompany), Nicolaus Paul, Bert Gstettner, Edita Braun Company, LajaMartin Company a Body Architects Company. Jej tanečná ideológia sa zameriava na prácu s partnerom v súčasnom tanci. Toto zameranie viedlo k založeniu tanečnej platformy Niki&Martin Duo v roku 2019. Táto platforma sa venuje vytváraniu vysoko fyzických tanečných predstavení súčasného tanca v kombinácii s fyzickým divadlom. Ich predstavenia boli prezentované na mnohých európskych festivaloch. Ich najnovšie predstavenie “Forthcoming” malo premiéru v divadle Nestroyhof HAMAKOM vo Viedni v roku 2023. Okrem divadelných predstavení sa Niki&Martin Duo od roku 2021 venuje projektu “Interrelations”, ktorý prináša tanečné predstavenia súčasného tanca do vonkajších verejných priestorov. Cieľom tohto projektu je priniesť súčasný tanec do miest s menším prístupom k umeniu a vytvárať nové spojenia s menšinami a komunitami v Európe. Nikola sa okrem vystupovania a choreografie aktívne venuje výučbe a rozvoju súčasného tanca a práci s partnerom. Jej metodológia sa zameriava na výučbu základných princípov a techník na vytvorenie sebadôvery a pochopeniu dôležitých princípov, ako je práca s váhou a vnímanie ťažiska tela, aby tanečníci mohli pokročiť v rozvoji dynamických a pokročilých prvkov, ako sú explozívne dvíhačky.
Nikola sa okrem tanca venuje vizuálnemu umeniu zameranému na médiá, ako sú film a fotografia. Ako Niki&Martin Duo, Nikola vytvára krátke tanečné filmy na propagáciu súčasného tanca globálne. Ich posledný film “Script” vyhral prvé miesto v poľskej filmovej súťaži Projekt Film v roku 2023.

ProART Festival 2024

BRNO, 22. - 25. 7.

Improvizace - Creative Work

Tento workshop sa zameriava na princípy a využitie plného potenciálu hodiny cez vyvinutie vlastného pohybového štýlu, podporu skupiny a využitie priestoru. Vdaka týchto komponentov môžu účastníci preskúmať svoju schopnosť prispôsobiť sa a zažiť hodinu ako jeden organizmus. Prostredníctvom hier s technikami, ako je floor-work a práca s partnerom, si študenti zlepšujú koordináciu, rovnováhu, reakcie a fyzickú zdatnosť.

Počas celej hodiny sa kladie výrazný dôraz na maximálny potenciál a využitie chrbtice. Cieľom je uvoľniť potrebné napätie uložené v stavcoch a naučiť sa počúvať a chápať najmenšie reakcie, ktoré sa pohybujú našou chrbticou, aby sme dosiahli kontinuálny a organický pohybový tok. Týmto spôsobom sa posilňuje pohyb celého tela, pričom sa účastníci môžu zamerať na vlastný prirodzený pohybový štýl a využiť potenciál svojej kreativity pri pohybe.

Partnering s Marcin Denkiewicz

Naša metodológia vyučovania zahŕňa progresívny prístup, začínajúc s priestorovým uvedomením a skupinovými dynamikami. Účastníci postupne prechádzajú do práce s partnerom, sústreďujúc sa na základné princípy, ako sú počúvanie a nasledovanie, partnerské body spojenia, zmeny a posuny váhy, protiváha a základné zdvíhania.

Kladieme dôraz na efektívne využívanie momenta pred silou. Učíme tanečníkov efektívne používať energiu a zdvíhať so štruktúrou, a nie spoliehať sa len na svalovú silu. Workshop sa vyvíja smerom k zložitejším prvkom, pričom sa s každým cvičením sa zvyšuje náročnosť aj riziko.

Naša filozofia spočíva v tom, že pomáhame študentom vypestovať si sebadôveru, aby dokázali prekonať obavy spojené so zložitejšími elementmi a získať vedomosti o partnerskej práci, ktoré sú v profesionálnom pracovnom prostredí nevyhnutné.