Pavla Horáková

Pavla Horáková.JPG

Pavla Horáková vystudovala obory překladatelství a tlumočnictví a serbistika na FF UK v Praze. Od studií překládá beletrii z angličtiny a srbštiny, mj. díla Kurta Vonneguta, Saula Bellowa či Iaina Bankse. V roce 2001 obdržela Tvůrčí odměnu Obce překladatelů a v roce2016 překladatelskou cenu Muriel. Autorsky debutovala detektivní trilogií pro mladé čtenáře Tajemství Hrobaříků, Hrobaříci v podzámčí a Hrobaříci a Hrobaři. Editorsky se podílela na sbírce současného veršovaného folkloru Kecy v kleci, povídkami přispěla do antologií Všemi smysly, Mé dětství v socialismu či Město mezi zelenými kopci. Povídky publikuje též časopisecky (Salon Práva, Respekt, Reportér, Dobrá adresa, Host); pro Český rozhlas Vltava napsala dvě minutové hry. Spolu s rozhlasovým kolegou J. Kamenem sestavila knižní koláž z korespondence, pamětí a deníků českých vojáků v 1. světové válce nazvanou Přišel befel od císaře pána (2015), již následovalo v roce 2018 pokračování s názvem Zum Befehl, pane lajtnant. V roce 2018 společně se Z. Dostálovou a A. Scheinostovou vydala štafetovou novelu Johana a svůj první román pro dospělé Teorie podivnosti, za nějž získala cenu Magnesia Litera za prózu. Připravuje pravidelné pořady pro Český rozhlas 3 – Vltava a spolupracuje i s anglickým vysíláním Českého rozhlasu 7. Věnuje se též redigování a výuce uměleckého překladu a literární publicistice.7

ProART Festival 2019

Brno 20. - 21. 7.

Kreativní psaní

To, čím můžeme obohatit svět, je naše jedinečné vidění skutečnosti. Teprve když sami bezvýhradně věříme svým snům, dokážeme o nich přesvědčit ostatní. A jakmile zformulujeme své motivace, představy se můžou začít naplňovat. Nejdřív ze všeho si proto ujasníme, proč chceme psát, co si přejeme sdělit, co ze sebe jsme ochotni dát, jak dobře známe své postavy a zda nám na nich záleží. Dojde i na tipy z nakladatelské praxe, ale především budeme psát.

rozvrhy_proart_BRNO_CZ

PŘIHLÁŠKY WORKSHOPY ZDE