Konan Dayot

undefined

Vystudoval hudbu a tanec na Conservatoire National Supérieur v Paříži a ve svých studiích pokračoval v Centre National de la Danse v Lyonu. Jako tanečník spolupracoval s mnoha choreografy -  Thomas Lebrun (Choregraphique Center of Tours), Larrio Ekson & Carolyn Carlson (Louvre Museum/Choreographique Center of Roubaix), Mourad Merzouki (Créteil), Helge Letonja (Steptext Dance Project) - Trilogie Displacing Future.

TANEC/POHYB/PROSTOR Outdoor projekt

Praha 29. 7. - 4. 8. 2012

Workshop choreografů a tanečníků Věry Ondrašíkové a Konana Dayota se zaměří na pohyb lidského těla v outdoorovém prostředí. Je určen jak zkušeným tanečníkům, tak těm, kteří se s tancem teprve setkávají. Proces bude zaměřen na rozšíření  možností fyzického pohybu a sledování vztahu pohybujícího se těla na odlišných, nepravidelných površích a s tím souvisejících limitů lidského těla vůči fyzickým zákonitostem. Workshop bude probíhat na různých místech Prahy (Stromovka, Petřín, Divoká Šárka aj.) a částečně také ve zkušebně.