X. ročník Mezinárodního Workshop Festivalu ProART

19. 7. - 28. 7. 2013 v Brně

28. 7. - 4. 8. 2013 v Praze

undefined

PEDAGOGOVÉ ProART Festivalu 2013:
32 pedagogů ze 14 světových zemí

BRNO

19 pedagogů z 11 světových zemí

Nir Ben Gal (IL) - pohybový outdoor projekt / Sun Bee Han (ROK/UK) - improvizace, partneřina / Martin Dvořák (CZ/A) - jóga pro tanečníky / Béla Földi (H) - moderna / Anet Fröhlicher (CH) - současné flamenko / Graffovo kvarteto / Graffe Quartet (CZ) - komorní tvorba pro smyčcové nástroje / Leona Qaša Kvasnicová (CZ) - jazz, streetfunk / Isira Makuloluwe (CL/UK) - contemporary – dynamic release / Štěpán Pácl (CZ) - herecký searching projekt / Petra Padriánová (CZ) - balet, baletní repetoár / Richard Pohl (CZ) - klavír / Omar Rojas (MEX/CZ) - kytara a elektronická kompozice / Lenka Růžičková (CZ) - tanec pro netanečníky, večerní relax / Roman Sejkot (CZ) - fotoworkshop / Aleš Slanina (CZ) - pěvecký searching projekt / Eric Trottier (CAN/D) - taneční searching projekt, moderní repertoár

PRAHA

16 pedagogů z 8 světových zemí

Michal Arazi + Shiri Bar On (IL) - israeli contemporary dance special víkend / Irene Bauer (A) - balet / Nir Ben Gal (IL) - taneční searching projekt / Viktorie Čermáková (CZ) - herecký searching projekt / Felix Dumeril (CH) - pohybový outdoor projekt / Martin Dvořák (CZ/A) - jóga / Adam Georgiev (CZ) - kreativní psaní / Mathieu Guilhaumon (F) - jazz, moderní repertoár / Karolina Kroczak (PL) - moderna release, improvizace bez a s partnerem / Neil Paris (UK) - taneční a pohybové divadlo / Renáta Podlipská (CZ) - pěvecký searching projekt / Roman Sejkot (CZ) - fotoworkshop / Roman Šolc (CZ) - kresba, design / Stanislava Vlčeková (SK) - současný tanec / Hana Zanin (CZ/A) - tanec pro netanečníky, tanec s a bez handicapu

PŘIHLÁŠKA na workshopy Brno/Praha

(on-line formulář, který zároveň zobrazuje ceny workshopů, životopisy pedagogů a charakteristiky lekcí)

undefined

ROZVRH BRNO

Stáhnout rozvrh BRNO v pdf

undefined

ROZVRH PRAHA

Stáhnout rozvrh PRAHA v pdf

undefined

Festival se formálně skládá ze dvou částí. Prvním z nich jsou umělecké ateliéry, resp. workshopy, které nabízejí profesionálům i široké laické veřejnosti výuku v disciplínách - tanec, herectví, zpěv a fotografie, resp. nejnověji klavír, kytara, kresba a kreativní psaní. Kurzy probíhají přes celý den, jsou odstupňovány podle obtížnosti, přičemž každý účastník si může denní rozvrh nakombinovat sám. Týdenní výukový blok pak končí ukázkami na jevišti divadla, kde je veřejnosti i vlastně všem účastníkům navzájem představen výsledek sedmidenního snažení.

Druhou částí festivalu je večerní program, který představuje všechny pedagogy – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty v koncertních, tanečních či divadelních představeních.

PROGRAM BRNO Zde

PROGRAM PRAHA Zde

DL_4str2

Téma festivalu 2013:

Linie-Kruh-Čas-Věčnost

"Náměty, jež se zabývají proměnou a stavem v prostoru či čase. Záměrem je nabídnout platformu tvůrcům a dílům, jež směřují do světů relativity, nadčasovosti, vědy, tvaru či geometrie. Linie a kruh jsou jako vizuální formy základem pro celé naše estetické vnímání, zároveň jsou symbolem času a nekonečnosti. Čas je ve své umělecké podstatě problémem i řešením současně. Relativitu času zpochybňuje a dokazuje každé umělecké dílo svým pouhým vznikem a následným bytím. Prý jen ta největší díla odolají hlodání času, přesto však existují velká díla, která zůstala časem zapomenuta. Kdo rozhoduje o jejich hodnotě a významu pro jedince a společnost? Je to čas nebo člověk? Kdo či co má právo na věčnost, existuje tento stav, je možné ho umělecky zachytit? Na tyto otázky bez odpovědi se budeme ptát účastníků jubilejního ProART Festivalu v roce 2013." MD

III. Mezinárodní choreografická platforma ProART / International Choreographic Platform ProART

Dva komponované večery mladých choreografů do 35 let, kteří mohou do festivalu přihlásit své kratší choreografie (15-25 minut). Zadané podmínky jsou: maximální počet tanečníků 4, návaznost na festivalové téma, ProART neproplácí honorář ani cestu, pouze zajišťuje ubytování na dobu dvou nocí (před a po představení). Naopak nabízíme účast na festivalových workshopech zcela zdarma. Pro zájemce o týdenní kurzy můžeme zajistit levné ubytování, které si však každý ze zúčastněných hradí sám.

Cílem této platformy je nabídka mladým choreografům prezentovat svou práci za profesionálních podmínek, avšak bez motivace finančního výdělku. Každý začátek je těžký a nemusí být okamžitě spojován s finančním ohodnocením. Naopak chceme probudit větší žádostivost tvořit, hledat cesty jak uspět v tvrdé mezinárodní konkurenci a podporovat touhu stále se zdokonalovat. Chceme rovněž nabídnout festivalovému publiku širší rozpětí tanečních žánrů a choreografických stylů, vzhledem k tomu, že náš festival trvá v každém městě jen týden.