ProART Festival 2012

Brno 20. 7. - 29. 7. 2012                        Praha 29. 7. - 5. 8. 2012

Mezinárodní workshopy a představení

tanec-zpěv-herectví-fotografie-kresba-design-kytara-klavír-kreativní psaní

Téma festivalu: SEN - SKUTEČNOST- FANTAZIE

ProART ve spolupráci s Národním divadlem Brno, Městským divadlem Brno, Národním divadlem Praha, Divadlem Bolka Polívky, Stadionem a Experimentálním prostorem NoD představuje IX. ročník Mezinárodního multižánrového workshop festivalu ProART.

Festival se skládá ze dvou částí – denních uměleckých workshopů, kde si účastníci všech pokročilostí navolí svůj osobní program z rozsáhlého rozvrhu lekcí – a večerních festivalových představení, kterých je letos rovná dvacítka.

Tento rok k nám zavítá 27 pedagogů z celkem 14 světových zemí. Naší snahou je kromě workshopových „stálic“ současného tance každý ročník obohatit o nové pedagogy a nové žánry. Letos se tak můžete vedle kytarového, hereckého, pěveckého, fotografického kurzu zúčastnit také kreativního psaní pod vedením Josefa Formánka či hry na klavír s Richardem Pohlem. Festival je otevřen každému bez omezení věku či profesní úrovně, lekce jsou odstupňovány podle obtížnosti.

Doprovodný program ProART Festivalu přivítá Divadlo Bolka Polívky a Stadion na Kounicove v Brně, v Praze pak nově Experimentální prostor NoD. Mezi aktéry jsou hosté z Portugalska, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Izraele, Finska a samozřejmě Česka.

PŘIHLÁŠKA na workshopy Brno/Praha

PROGRAM večerních představení Brno

PROGRAM večerních představení Praha

FOTKY Z ProART Festivalu 2012

VIDEO ImProART PRAHA

BRNO

20. 7. – 29. 7. 2012

Rozvrh workshopů Brno

Pedagogové:

Tereza Bečičková (CZ) - pěvecký searching projekt / Kateřina Beranová (CZ/A) - operní masterclass / Sunbee Han (ROK/P) - improvizace, partneřina / Martin Dvořák (CZ/A) - jóga pro tanečníky / Nir Ben Gal + Company (IL) - jednodenní taneční workshop / Eran Gisin (IL/UK) - contemporary - Kibbutz, taneční searching projekt / Ondřej Izdný (CZ) - pěvecký searching projekt / Barbora Kohoutková (CZ) - balet, baletní repetoár / Leona Qaša Kvasnicová (CZ) - moderna, street dance / Isira Makuloluwe (CL/P) - contemporary-dynamic release / Milan Odstrčil (CZ) - contemporary moderna, moderní repertoár / Richard Pohl (CZ) - klavír / Lenka Růžičková (CZ) - tanec pro začátečníky, relaxační a zpevňovací cvičení / Barbora Voráčová (CZ) - herecký searching projekt - vyprávění

undefined

PRAHA

29. 7. – 5. 8. 2012

Rozvrh workshopů Praha

Pedagogové:

Konan Dayot (F) - outdoor projekt / Martin Dvořák (CZ/A) - balet, jóga pro tanečníky / Josef Formánek (CZ) - kreativní psaní / Natasa Frantzi (GR/B) - improvizace, kontaktní improvizace / Nir Ben Gal + Company (IL) - půldenní taneční workshop / Eran Gisin (IL/UK) - contemporary–Kibbutz, současný repertoár / Karolina Kroczak (PL) - moderna release, contemporary floorwork / Alex Kyriakoulis (GR/B) – contemporary / Paul Leclaire (D) - fotoworkshop / Maura Morales (C/D) - taneční searching projekt / Věra Ondrašíková (CZ) - outdoor projekt / Štěpán Pácl (CZ) - herecký searching projekt / Peter Strenáčik (SK/CZ) - pěvecký searching projekt, beatbox / Roman Šolc (CZ) – kresba/design / Michio Woirgardt (D) - kytara masterclass / Hana Zanin (CZ/A) - tanec pro začátečníky, tanec s a bez handicapu

undefined„Kdo z velkých umělců nevytvořil alespoň jedno své dílo, které by nepramenilo z rozporu mezi snem a skutečností? Fantazie je tvůrčí energií, hnací silou každého umělce. Proto se na první okamžik může zdát, že je volba těchto témat banální a všeobsažná. Naší tendencí je však po vlastní zkušenosti z předchozích let vyzdvihnout práce, které vychází z uměleckých pohnutek, potřeb tvořit, sdělovat emoce a pocity. Opačné snahy o konceptuální umění, které je možno vnímat pouze rozumem, chceme v tomto ročníku upozadit. Individuální uchopení těchto tří tematických okruhů je největší výzvou pro umělce, jež umí diváky vnitřně pohnout a emocionálně zasáhnout. Odrazy fantastického světa mezi snem a skutečností jsou uměleckou inspirací a diváckou odměnou zároveň…“

undefined

 

IX. Festival ProART 2012

 

SEN.SKUTEČNOST.FANTAZIE/FANTASY.REALITY.DREAM

 

Mezinárodní workshopy a představení / International workshops and performances

 

BRNO 20. 7. – 27. 7. 2012 / 29. 7. – 5. 8. 2012 PRAHA

 

tanec-zpěv-herectví-fotografie-kresba-design-kytara-klavír-kreativní psaní/creative writing-piano-guitar-design-drawing-photography-acting-singing-dance

www.proart-festival.cz

 

 

BRNO

 

20. 7. – 27. 7. 2012

 

Tereza Bečičková (CZ)

pěvecký searching projekt / singing searching project

Kateřina Beranová (CZ/A)

operní masterclass / opera masterclass

Sun Bee Hun (ROK/P)

improvizace, partneřina / improvization, partnering

Martin Dvořák (CZ/A)

jóga pro tanečníky / yoga for dancers

Eran Gisin (IL/UK)

contemporary - Kibbutz, taneční searching projekt / contemporary Kibbutz, dance searching project

Ondřej Izdný (CZ)

pěvecký searching projekt / singing searching project

Barbora Kohoutková (CZ)

balet, baletní repetoár / ballet, ballet repertory

Leona Qaša Kvasnicová (CZ)

moderna, street dance / modern, street dance

Isira Makuloluwe (CL/P)

contemporary – dynamic release / contemporary – dynamic release

Nataša Novotná (CZ)

contemporary moderna, moderní repertoár / contemporary modern, modern repertory

Richard Pohl (CZ)

klavír / piano

Jana Ryšlavá CZ)

tanec pro netanečníky / dance for nondancers

Barbora Voráčová (CZ)

herecký searching projekt - vyprávění / acting searching project – storytelling

 

 

PRAHA

29. 7. – 5. 8. 2012

 

Irene Bauer (A)

balet, Pilates / ballet, Pilates

Konan Dayot (F)

outdoor projekt / outdoor project

Josef Formánek (CZ)

kreativní psaní / creative writing

Natasa Frantzi (GR/B)

improvizace, kontaktní improvizace / improvisation, contact improvisation

Eran Gisin (IL/UK)

contemporary – Kibbutz, současný repertoár / contemporary – Kibbutz, contemporary repertory

Karolina Kroczak (PL)

moderna release, contemporary floorwork / modern release, contemporary floorwork

Alex Kyriakoulis (GR/B)

contemporary

Paul Leclaire (D)

fotoworkshop / photoworkshop

Maura Moralez (C/D)

taneční searching projekt / dance searching project

Věra Ondrašíková (CZ)

outdoor projekt / outdoor project

Štěpán Pácl (CZ)

herecký searching projekt / acting searching project

Peter Strenáčik (SK/CZ)

pěvecký searching projekt, beatbox / singing searching project, beatbox

Roman Šolc (CZ)

kresba-design / drawing-design

Michio Woigardt (D)

kytara masterclass / guitar masterclass

Hana Zanin (CZ/A)

tanec pro netanečníky, tanec s a bez handicapu / dance for nondancers, dance with and without handicap

 

Rozvrhy a přihlášky on-line/Schedules and applications on-line

www.proart-festival.cz