Festival ProART 2010

Mezinárodní festival tance, zpěvu, herectví a fotografie

Brno 16. 7. - 23. 7. 2010                    Praha 25. 7. - 1. 8. 2010

undefined

Festival ProART 2010 - Bilance

Program představení Brno 2010

Program představení Praha 2010

Fotografie Brno 2010

Fotografie Praha 2010

plakat_A3.pdf

ProART ve spolupráci s: ND Brno, DIFA JAMU, Domem umění, CED, Divadlem Bolka Polívky, Městským divadlem Brno, / HAMU, Domem dětí a mládeže Praha 6, Divadlem Archa, Městskou knihovnou v Praze

Milí příznivci umění, tance a divadla,
je to až k nevíře, ale opravdu se nám podařilo připravit v období krize ekonomické i kulturní 7. ročník mezinárodního multižánrového festivalu. Ten, kdo ho nezná, může být jeho nabídkou ohromen, kdo ho zná, může být ovšem ohromen taky. Protože počet pedagogů opět narostl, nabídka se rozšířila, přibyli noví partneři a spolupořadatelé a přijede ještě více hostů ze zahraničí. Když jsme festival zakládali, snili jsem o jeho pravidelnosti. To, že se nyní uskuteční jeho sedmý ročník, je velká radost a zadostiučinění. I přesto, že realizace je rok od roku těžší a těžší, nejen z ekonomického hlediska, ale především díky nezájmu společnosti o cokoli alternativního, nového (objevného), duchaplného a neziskového, neboli nekomerčního.

Smyslem tohoto festivalu je bořit hranice mezi umělci, hledat a objevovat nové možnosti, učit se, předávat a hlavně sdílet něco ze sebe s druhými lidmi-umělci. A to něco by mělo být z vašeho vnitřního světa tance, divadla, zpěvu či fotografie. Letošního festivalu se zúčastní celkem 28 pedagogů z dvanácti světových zemí. Novými partnery festivalu se stanou Divadelní fakulta JAMU a Divadlo Bolka Polívky v Brně, v Praze pak HAMU a divadlo Archa. Festival je nadále rozdělen do dvou částí – na workshopovou, probíhající přes den, a na jevištní, doprovodnou, probíhající každý večer v divadlech.

Hlavní letošní novinkou bude festivalové téma. Stane se jím - ŽENA – v jakékoli podobě. Cherchez la femme. Během festivalu byste proto v sobě a okolo sebe měli hledat a objevovat nové podoby ženskosti. A to platí i pro muže, i když těch je díky zaměření festivalu poskrovnu.

Z vašich loňských ohlasů jsme se snažili poučit a zlepšit kvalitu služeb, jak během festivalu, tak po dobu jeho příprav. Je už tedy jen na vás, abyste rozklikli festivalovou přihlášku, vybrali si z nabídky lekcí a odeslali nám ji. Během května vás pak budeme informovat o festivalovém doprovodném programu, abyste už s předstihem mohli vybírat z množství představení, které částečně získáváte ke kurzům zdarma – kolik zaplacených kurzů, tolik volných vstupů do divadla. Je důležité zmínit, že jsme poprvé za celou historii nezdražili kurzovné, od čehož si slibujeme větší poptávku a plné kurzy. Proto se nezdráhejte a hlaste se. VII. Festival ProART 2010 začíná vašim kliknutím na odkaz Přihláška-Brno, resp. Přihláška-Praha.

Váš ProART Team – Martin Dvořák, Alena Pajasová a Katka Boukalová

Brno 16. 7. – 23. 7.

ND Brno, DIFA JAMU, Dům umění, CED, Divadlo Bolka Polívky, Městské divadlo Brno

Rozvrh Workshopů

rozvrh_brno_CZ.pdf

Pedagogové

Tanec
Irene Bauer (A) – balet, pilates
Henrik Kaalund (DK/D) – searching projekt
Petra Padriánová (CZ) - klasický a neoklasický repertoár
Lenka Růžičková (CZ) – tanec pro děti 6-10 let
Jana Ryšlavá (CZ) – tanec pro děti a pro netanečníky
Anna Schmidt (D) – contemporary – release
Matthias Sperling (CAN/GB) – contemporary – Cunningham-Limon-release, improvizace
Vladislav Benito Šoltýs (SK) – yoga, contemporary floorwork
Eric Trottier (CAN/D) – modern repertory, partnering
Katka Vlniešková (SK) – modern – Limon

Zpěv
Radka Fišarová (CZ) – pop, musical

Herectví
Igor Dostálek (CZ) a
Tomáš Pavčík (CZ) – commedia dell‘arte

Fotografie
Petr Francán (CZ)

Praha 25. 7. – 1. 8.

HAMU, Dům dětí a mládeže Praha 6, Divadlo Archa, Městská knihovna v Praze

Rozvrh Workshopů

rozvrh_praha_CZ.pdf

Pedagogové
Tanec
Felix Dumeril (CH) – partnering
Miloš Galko (SK) – yoga, creative contemporary
Eran Gisin (IL/GB) – contemporary - Kibbutz
Silke Grabinger (A) – break dance, urban styles
Tereza Indráková (CZ) – tanec pro netanečníky
Misato Inoue (JAP/CH) – modern – Limon, partnering
Eva Klimáčková (SK/F) – searching projekt
Lenka Kolářová (CZ) – taichi
Gregory Livingston (USA/D) – balet, contemporary modern
Tereza Ondrová (CZ) – tanec pro děti 11-14 let
Gabriel Wong (MAL/D) – contemporary floorwork

Zpěv
Kateřina Beranová (CZ/A) – opera masterclass
Radka Fišarová (CZ) – searching projekt – pop, musical

Herectví
Lucie Ferenzová (CZ) – searching projekt

Fotografie
Paul Leclaire (D)