Festival 2007 Bilance

IV. ročník mezinárodního festivalu a uměleckých ateliérů tance, zpěvu, herectví a fotografie

Festival ProART 2007 proběhl ve dnech:

24. - 29. 6. 2007 zámek WEINBERG (A)
13. - 20. 7 .2007 BRNO (CZ) - Národní divadlo Brno, Hadivadlo Brno
22. - 29. 7. 2007 PRAHA (CZ) - Tyršův dům ČOS, Městská knihovna v Praze

Umělecké ateliéry probíhaly pod vedením 23 pedagogů z 8 zemí, pro více než 200 účastníků z ČR, SR, Německa, Rakouska, Finska, Řecka a Indie. Celkově výuka proběhla v 349 lekcích tance, zpěvu a herectví, dvou jednodenních fotografických seminářích a třech intenzivních týdenních searching projektech. O tom, že intenzivní umělecké týdny obohatily všechny zúčastněné svědčí pohodová atmosféra workshopů, pozitivní ohlasy studentů i pedagogů i uspokojivá návštěvnost večerních představení. Šestnáct večerů v Brně a Praze navštívilo více než 1000 diváků. Akce vzbudila také velký zájem médií (reportáž na ČT24, všech stanicích veřejnoprávního rozhlasu, upoutávky v novinách, kulturních přehledech a časopisech).

My, organizátoři, hodnotíme poslední ročník jako velice úspěšný, z mnoha hledisek lepší než ročníky předešlé. Můžeme konstatovat, že projekt splnil plánovaný účel. Naplnil svou filosofii sbližování umělců na mezinárodní úrovni, setkávání profesionálů a amatérů v jednotlivých uměleckých odvětvích i napříč uměleckými žánry. Léto přeje tvořivým a otevřeným duším.

Projekt proběhl za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno, Česko-německý fond budoucnosti, Rakouské kulturní fórum

Děkujeme partnerům projektu: ND Brno (Zdeněk Prokeš, Karel Littera), Hadivadlo Brno (Alena Kerelová, Ondřej Kopecký), Městská knihovna v Praze (RNDr. Tomáš Řehák, Hedvika Šebková), Tyršův dům ČOS (Mgr. Věra Vichová)