Přervané životy

ProART Creations 2019

DSC_7873 Foto: Mila Vašíčková

Tanečně-pohybová vzpomínka na tři mladé – komunismem umlčené – životy „srpna šedesát devět“

Danuše, Stanislav, Jiří… tři pohnuté osudy roku 1969. Vzpomínky na „srpen“ předešlého roku vyhnaly do brněnských ulic mnoho mladých, kteří nespokojeni s pookupačním politickým vývojem chtěli dosud svobodně projevit svůj názor či snad připomenout oběti „živých pochodní“. Třem z nich se však stal onen srpnový den osudným. Za doposud nezcela vyjasněných okolností byli v centru Brna zastřeleni lidovými milicemi a zprovozeni ze světa… Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach a Jiří Ševčík. Poslední z nich zraněním nepodlehl, ale vážně ochrnul. Neschopen plnohodnotného života, po roce 1989 dokonce bez jakékoli morální či finanční satisfakce, byl zmařen a doslova dokonán i jeho život. Tři oběti, které nechtěly být hrdiny. Tři mladé životy, které zničil komunistický režim. Ani padesát let poté nesmí být pozdě si jejich bolestný odkaz připomenout. Připomenout proto, abychom dali těmto hrůzným činům alespoň nějaký smysl. A nastavili zrcadlo dnům dnešním a budoucím.

Přervané životy jsou tři sólové performance, tři umělecká zastavení v choreografii Martina Dvořáka. Představení vzniklo ve spolupráci festivalu Meeting Brno s ProART Company.

Choreografie: Martin Dvořák a tanečníci

Účinkují: Kristýna Křemenáková (Danuše), Lukáš Lepold (Stanislav) a Michal Nagy (Jirka)

69279976_1237695036409672_1951449160083308544_o69639382_1237694493076393_1659698761879781376_o69854917_1237694863076356_6563927741710729216_oFoto: Jan Mikolášek

DSC_0182DSC_0328DSC_0357 

DSC_0258DSC_0342DSC_0372Foto: M. Vašíčková

Uvedení:

BRNO: 5/6/2019 16:00 a 18:00 - sraz u Měnínské brány - Festival Meeting Brno

PLZEŇ: 12/7/2019 20:00 - Moving Station - ProART Festival (části Danuše a Stanislav)

BRNO: 14/7/2019 20:00 - Místodržitelský palác - ProART Festival (části Danuše a Stanislav)

BRNO: 20/7/2019 20:30 - Místodržitelský palác - ProART Festival (část Jirka)

BRNO: 21/8/2019 17:00 a 19:00 - Festival UPROSTŘED

BRNO: 15/10/2019 Káznice na Cejlu - Faktor K. (Jirka)

LINZ: 16/11/2019 Lange Nacht der Buehne

PRAHA: 13/9/2020 United Islands: Přervané životy - JIRKA + workshop

PISA, Itálie: 17 + 18/9/2021: DANUŠE + JIRKA

OLOMOUC: 25/9/2021: DANUŠE

DSC_7505DSC_7692DSC_7700Foto: Mila Vašíčková

ENG:

Broken Lives

A theatrical and movement memory of three young people, silenced by communism, the "Lives of August 1969". Danuše, Stanislav, Jiří… three troubled fates of 1969. The memories of “August” of the previous year drove many young people to Brno streets, as they were still dissatisfied with the political development after the occupation and wanted to freely express their opinion or perhaps to recall the “living torches” victims. However, for three of them this August day became fatal. Under still quite unclear circumstances, people in the centre of Brno were shot at by the militia and killed… Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach and Jiří Ševčík. The latter did not succumb to the injuries but was seriously paralyzed. Unable to live a full life, after 1989 even without any moral or financial satisfaction, his life was wasted and literally finished. Three victims who didn't want to be heroes. Three young lives destroyed by the communist regime. Fifty years later, it must not be too late to recall their painful legacy. To remind us all, to give these horrible things some sense. And to hold a mirror up to the present and future days. Broken Lives consist of three solo performances, three artistic stops choreographed by Martin Dvořák. The performance was created in collaboration with Meeting Brno.
 
DSC_7914DSC_8037DSC_8039
DSC_7489DSC_7752DSC_7570Foto: Mila Vašíčková