HOLAN_Vanutí

Holan--4.JPGFoto: Oskar Stolín

Poetické obrazy lidského života ve verších Vladimíra Holana.

Multižánrový scénický projekt věnovaný významnému českému básníkovi 20. století.

Poezie jako hudba, tanec jako poezie, hudba jako tanec.

Inspirace tvorbou jednoho z největších básníků české literatury pro současné tvůrce – Martin Dvořák (režie, choreografie) a Gabriela Vermelho (hudba, zpěv) ve scénickém pojetí s hercem a performerem Rostislavem Novákem. ProART se ve své tvorbě zaměřuje na básnický odkaz českých autorů. V minulosti již vznikla díla inspirována Ivanem Blatným, Janem Skácelem a Jiřím Ortenem. Ve spolupráci s Werichovou vilou, kde Holan dlouhá léta žil a pracoval, vzniká i tento projekt jako současná hommage na jeho dílo a básnický odkaz. Holanovu tvorbu můžeme označit za existenciální, meditativní a spirituální. Překračuje dobu, ve které vznikla a tím i dobu dnešní – zrychlenou, konzumní, nestálou, povrchní…

Režie, scénář, choreografie, taneční interpretace: Martin Dvořák

Hudba, pěvecká interpretace: Gabriela Vermelho

Recitace, herecká interpretace: Rostislav Novák st.

Scénografie: Jan Pražan

Spolupráce na scénáři, autorská poezie: Radovan Voříšek

Režijní asistence: Míla Šturc

Produkce: Dominika Černá, Daniela Hrdová

Premiérová uvedení 2020:

PRAHA, Werichova vila:

25. + 27. 11. 20:00 a 20. 12. 18:00

BRNO, Vila Loew Beer:

30. 11. a 13. 12. 19:30 + 19. 12. 18:00

Projekt se zaměří ve své estetice a jevištním uchopení na inscenování vizuálně-pohybových a hudebně-činoherních obrazů z Holanovy poezie, ale i nových původních textů, vzniklých jako reakce na práci Holanovu. Hudební skladatelka a zpěvačka naopak uchopí Holanovu tvorbu do svých rukou a vytvoří hudební materiál, který bude procházet navozenou literární „dějovou“ linkou, či jinak řečeno scénickým konceptem. Třetí složka je choreografická, reagující na podněty hudby, zpěvu i textu. Autorem literární části je Radovan Voříšek. Nejdůležitější je vzájemné propojení a vlivy jednotlivých složek na sebe.

Holan-5096.JPGHolan-5342.JPGHolan-5131.JPG
Holan--2.JPGHolan-5405.JPGHolan-.JPG Foto: Oskar Stolín

Projekt bude uveden v Brně ve vile Loew - Beer a v Praze ve Werichově vile. Navazuje tak např. na odkaz zaniknuvší Lyry Pragensis či původní dramaturgii divadelní kavárny Viola poněkud současnější alternativnější formou.

Vladimír Holan (16. září 1905, Praha – 31. března, 1980 tamtéž) byl jeden z nejvýznamnějších českých básníků a překladatelů 20. století. Autor intelektuálně náročné reflexivní a meditativní poezie osobitých imaginativních obrazů, nezřídka používající vlastní jazykové novotvary.

Je pro něj typická enigmatičnost, spekulativnost, meditativnost, spirituálnost, vědomí tragiky života, pohrdání hedonismem, často lapidární gnómičnost; přístupnost veršů je snížena častými intertextovými, zejména kulturněhistorickými aluzemi. Básník Josef Hora jej nazval "alchymikem slova".

Holanovo žánrové rozpětí bylo mimořádné, proto se chceme cíleně v tomto projektu zabývat díly převážně lyricky abstraktními, které nechávají dostatek prostoru pro představivost divákovu i fantazii tvůrců. Nejde nám o doslovné převádění a kopírování, ale o obrazovou, taneční a hudební reflexi jeho textů. V užším výběru jsou proto sbírky – Vanutí, Oblouk, Kameni, přicházíš, Strach, Bolest a Bez názvu.

Projekt můžeme žánrově označit za hudební divadlo v nedivadelním prostoru. Werichovu vilu i vilu Loew Beer v Brně již ProART Company využila k uvedení projektů ORTEN_100 Ohnice nebo W. S. Sonety, které se setkaly s příznivým ohlasem diváků, kritiky i médií a byly uvedeny v desítkách repríz po celé ČR i za hranicemi.

OB38985a_holan

„Vzájemné prostupování se výkonů všech čtyř účinkujících je velmi vzácnou symbiózou. ProART se podařilo vyhnout patosu a vytvořit poeticko-dramatickou koláž, v níž slovo dotváří hudba, hudba tanec a tanec slovo... Soubor ProART předvádí typ tvorby s velkým výpovědním potenciálem. A i když takto zhmotňovaná poezie není pro každého a premiéra se konala jen v komorním obsazení publika, mají podobné projekty i pro tak úzké divácké spektrum nezpochybnitelný význam.“ (Brno – město hudby)

Na tento projekt chceme navázat a podobným konceptem scénicky zpřístupnit osobnost Vladimíra Holana. Jde o artistní nezávislý projekt bez komerčních atributů. Potkávají se v něm tři špičkoví interpreti, aby zhodnotili své dosavadní zkušenosti s poezií a přinesli na české jeviště stále ojedinělou formu multižánrového divadla v sevření slova, hudby, zpěvu, tance a pohybu. Každý z interpretů bude nucen vyjít ze své komfortní zóny a pokusit se přinést odlišný pohled na již zažité interpretační postupy.

Tvůrčí koncept zahrnuje výběr Holanovy poezie, posléze hudební zpracování, choreografickou práci, nově vzniklý původní text od současného autora vycházející z osobnosti Holana a posléze propojení všech složek ve finální tvar a zasazení do původních prostor.

"Někomu obcházkou, jinému přímo…

Někomu žal i radost, jinému jenom strast…

Pokoř se, nereptej, neptej se proč, nelze jinak, budeš básníkem i po smrti."

Holan-5478.JPGFoto: Oskar Stolín

Za finanční podpory: st. m. Brna, Státního fondu kultury a Prahy 1