Orten_100_Ohnice 

Kde tančí vítr...

Orten

Současné poetické hudební divadlo o životě, lásce a smrti...

Multižánrový scénický projekt, věnovaný osobnosti a dílu spisovatele a básníka Jiřího Ortena, jenž byl pro svůj židovský původ pronásledován a za nejasných okolností přišel o život při automobilové nehodě ve svých dvaadvaceti letech.

Autoři a účinkující: Daniel Krejčík, Martin Dvořák, Jitka Břízová, Vojtěch Drahoňovský

Uvedení 2019:

25. a 26. června - BRNO - Káznice na Cejlu - premiéra

28. června - PRAHA - Werichova vila

8. července - JIČÍN - Valdštejnská lodžie (ProART Festival 2019)

11. července - PLZEŇ - Moving Station (ProART Festival 2019)

18. července - BRNO - Káznice na Cejlu (UPROSTŘED + ProART Festival 2019)

24. července - VALTICE - Zámecké divadlo (ProART Festival 2019)

30. července - MIKULOV - Kozí hrádek (ProART Festival 2019)

4. září - BRNO - Káznice na Cejlu

11. září - PRAHA - Werichova vila - derniéra

Symbolistní básník a prozaik Jiří Orten (1919-1941), vlastním jménem Jiří Ohrenstein se narodil roku 1919 v Kutné Hoře v židovské rodině drobného obchodníka se střižním a galanterním zbožím. Vystudoval gymnázium v rodné Kutné Hoře. Od roku 1937 studoval na pražské dramatické konzervatoři, z níž byl po 3 letech pro svůj židovský původ vyloučen. Orten prošel několika zaměstnáními, především se však věnoval literární práci. V době protektorátu vydával Jiří Orten své knihy pod krycími jmény, musel se často stěhovat, byl napadán ve fašistickém tisku.

Orten byl básníkem existencionálního zaměření, autorem snových próz, knižních dramat a literárně zaměřených deníků. Jeho poezie vyjadřuje pocity mladých lidí zaskočených a zraněných těžkou dobou. Tímto považujeme jeho dílo za aktuální i v dnešní době. Ortenův odkaz se stal inspirací i dalším autorům, jež se k jeho odkazu přihlásili názvem sborníku a básnické skupiny Ohnice. V den svých dvaadvacátých narozenin byl přejet německou sanitkou a během dvou dní zranění podlehl. 

Krejčík

Autorem projektu je Martin Dvořák, brněnský choreograf a režisér s výrazným a osobitým rukopisem, ovlivněný řadou mezinárodních angažmá a nadžánrových spoluprací. Ústřední postavu básníka vytvoří mladý herec Daniel Krejčík, jehož pudové herectví známé z řady divadelních a televizních projektů jako by vystihovalo dílo a symbolistně-existenciální svět Jiřího Ortena. Autory a interprety živé hudby budou houslisté Jitka Břízová a Vojtěch Drahoňovský, kteří se již v Brně představili spolu s Dvořákem a herečkou Martou Vančurovou v projektu Krajina mé duše ve Vile Tugendhat.

Cílem je vytvoření poeticko-dramatické koláže obrazů inspirovaných sbírkou Ohnice. Tvůrčím klíčem je propojování a vzájemný vliv jednotlivých žánrů - textu na tanec, hudby na text, textu na hudbu atd. Minimální použití rekvizit koncentruje jevištní dění na samotné interprety a obsah díla Ortena. Smyslem je metafyzické sdělení a nepopisná vizualice Ortenovy symbolistní poezie.

Večer má pět částí – pět poetických zastavení. Každá z částí se tematicky obrací jinam - k nitru člověka, přírodě, lásce, smrti, víře a věčnosti.

Za finanční podpory: St. město Brno, Státní fond kultury, Brno - střed