ORTEN_100_Ohnice 

Kde tančí vítr...

md_portrait_BW_01_LRFoto: Martin Babic

Autoři a účinkující: Martin Dvořák, Václav Jiráček, Jitka Břízová a Vojtěch Drahoňovský

Premiéra v červnu 2019.

Multižánrový scénický projekt, věnovaný osobnosti a dílu spisovatele a básníka Jiřího Ortena, jenž byl pro svůj židovský původ pronásledován a za dosud nejasných okolností přišel o život při automobilové nehodě ve svých dvaadvaceti letech.

Symbolistní básník a prozaik Jiří Orten (1919-1941), vlastním jménem Jiří Ohrenstein se narodil roku 1919 v Kutné Hoře v židovské rodině drobného obchodníka se střižním a galanterním zbožím. Vystudoval gymnázium v rodné Kutné Hoře. Od roku 1937 studoval na pražské dramatické konzervatoři, z níž byl po 3 letech pro svůj židovský původ vyloučen. Orten prošel několika zaměstnáními, především se však věnoval literární práci. V době protektorátu vydával Jiří Orten své knihy pod krycími jmény, musel se často stěhovat, byl napadán ve fašistickém tisku.

Orten byl básníkem existencionálního zaměření, autorem snových próz, knižních dramat a literárně zaměřených deníků. Jeho poezie vyjadřuje pocity mladých lidí zaskočených a zraněných těžkou dobou. Tímto považujeme jeho dílo za aktuální i v dnešní době. Ortenův odkaz se stal inspirací i dalším autorům, jež se k jeho odkazu přihlásili názvem sborníku a básnické skupiny Ohnice. V den svých dvaadvacátých narozenin byl přejet německou sanitkou a během dvou dní zranění podlehl. 

Autorem projektu je brněnský choreograf a režisér s výrazným a osobitým rukopisem Martin Dvořák, ovlivněný řadou mezinárodních angažmá a nadžánrových spoluprací. Hlavní postavu vytvoří básníka pražský herec Václav Jiráček, jehož pudové herectví známé z řady filmových a televizních projektů jako by vystihovalo dílo a symbolistně-existenciální svět Jiřího Ortena. Autory a interprety živé hudby budou houslisté Jitka Břízová a Vojtěch Drahoňovský, kteří se již v Brně představili spolu s Dvořákem a herečkou Martou Vančurovou v projektu Krajina mé duše ve Vile Tugendhat.

Cílem je vytvoření poeticko-dramatické koláže obrazů inspirovaných sbírkou Ohnice. Tvůrčím klíčem je propojování a vzájemný vliv jednotlivých žánrů - textu na tanec, hudby na text, textu na hudbu atd. Minimální použití rekvizit koncentruje jevištní dění na samotné interprety a obsah díla Ortena. Smyslem je metafyzické sdělení a nepopisná vizualice Ortenovy symbolistní poezie.

Večer má pět částí – pět poetických zastavení. Každá část se tematicky obrací jinam - k nitru člověka, přírodě, lásce, smrti, víře a věčnosti.

I. Dvojitá tma

II. Ta krajina

III. Potkal jsem studánku

IV. Míra věcí

V. V ohni