LUDWIG B. 

ProART Creation 2020

DSC_0719Foto: Mila Vašíčková

Současné taneční obrazy Ludwiga van Beethovena

Česko-německý projekt ProART Company (CZ) a Phase-Zero Production (DE)

Choreografie a interpretace: Martin Dvořák, Tine a Morgan Reid, Kristýna Křemenáková /

Klára Mullerová, Nelka Lazovič a Mirka Vitásková (28. 9.)

Hudba: Ludwig van Beethoven, Sonority a Morgan Reid

Hlas ze záznamu: Josef Kubáník, Thomas Putensen, Robin Sobek a Franz Lenski

Uvedení 2020:

5. 7. BUKOVÁ u Třeště - CZ duet (work in progress)

18. 7. BRNO, Místodržitelský palác, ProART Festival - CZ duet (work in progress)

11. 9. GROSSETO, Itálie - Cassero in Danza Festival - CZ duet (work in progress)

28. 9. 20:00 BRNO, Místodržitelský palác - CZ Premiéra

Dobrovolné vstupné od 100 Kč na místě.

10. a 11. 10. DRESDEN, Projekttheater, Německo - DE Premiéra

17. 10. 20:00 BRNO, Místodržitelský palác

Dobrovolné vstupné od 100 Kč na místě.

18. 10. 15:00 SLAVKOV u Brna

28. 11. 19:00 CHEB, Západočeské divadlo - studio d.

13. 12. 20:00 BRNO, Místodržitelský palác - CZ duet (v rámci česko-italského večera OPIUM)

U příležitosti 250. výročí narození skladatele Ludwiga van Beethovena navazujeme na dosavadní spolupráci dvou souborů současného tance – české ProART Company a německé Phase-Zero Productions. Snahou je vytvořit projekt s odkazem na osobnost a dílo Ludwiga van Beethovena, který abstraktní formou přiblíží tvůrčí motivy a pozadí jeho emocionálního života. Beethovenův pohnutý příběh naplněný bolestí a strachem o vlastní zdraví, trvalou ztrátou sluchu a přesto silou a touhou tvořit jsou předmětem našeho uměleckého zkoumání. S těmito aspekty jeho života pokládáme sobě i divákům tyto otázky: Jak naložit se strachem o ztrátu či pomíjivost v rovině tělesné i sociální? Jaký dopad má na naši psychiku fakt, že přijdeme o “to nejdůležitější”? A jakou sílu to v nás vyprovokuje ve snaze přežít a nepoddat se?

Pracujeme v rovině taneční, choreografické, slovní, hudební a necháme publikum pocítit Beethovenova tvůrčího ducha skrz těla a myšlenky současných umělců. Čeští tvůrci Kristýna Křemenáková a Martin Dvořák zvolili za výchozí bod svého tvůrčího procesu trojdílný milostný dopis LvB z roku 1812 psaný v Teplicích a adresovaný dodnes neznámé adresátce. V užším výběru zůstávají dodnes tři ženy: Josephine Brunsvik, Antonie Brentano a Bettina von Arnim. Jako hudební základ jim posloužila Beethovenova poslední 10. houslová sonáta rovněž z tohoto období. Tu však skladatel Jan Hanák alias DJ Sonority přetransformoval do zcela současného zvuku. Choreografický slovník se snaží projít jakýmsi vývojem od abstraktní neoklasiky přes moderní, po současné techniky až po absolutní improvizaci. V našem pojetí se stává Beethovenova  a Hanákova hudba jakýmsi mostem mezi minulostí a současností. Kus nemá za úkol realisticky reflektovat Beethovena, pouze z jeho umění vytvořit umění nové – současné. Raritou je snad i fakt, že Kristýna Křemenáková nejen tančí, ale hraje části houslového partu sama. 

Stejně jako tvorba Beethovenova přesahuje hranice národů, vstupujeme do dialogu formou oddělených rezidencí, kdy jsme tvořili národně a posléze již s připraveným materiálem podstoupili tvůrčí proces a společné dokončovací práce na jednom projektu. Originální Beethovenova hudba je rozpracována a nově vytvořena skladateli Morganem Reidem (DE) a Janem Hanákem - Sonority (CZ).

Smyslem bylo použít elektro-technické skladatelské principy, které v Beethovenově době ještě neexistovaly. Melodie a motivy originální tvorby jsou doplněny současnými kompozicemi mladých autorů. Tento způsob tvorby dal i choreografické práci větší svobodu a flexibilitu.  Významné okamžiky z života Beethovena jsou v naší práci fragmentovány do fyzické a dynamické taneční řeči. Nálada kusu se pohybuje na široké škále emocí mezi tíživě existenciální až po odlehčenou a humornou.

HRD 1

S finanční podporou: Statutární město Brno, Česko-německý fond budoucnosti a Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

logo de  images  logo-barevne-ve-formatu-jpg