XI. ProART Festival 2014 - ProART Company

uvádějí

ProART MEZINÁRODNÍ DNY TANCE, ZPĚVU, HERECTVÍ a FOTOGRAFIE

PRAHA: 29/7 - 3/8  Experimentální prostor Roxy / NoD

Rezervace vstupenek: proart@proart-festival.cz nebo na telefonu 737 300 314.

Celotýdenní vstupenka v hodnotě 1000/800 Kč na e-mailu: proart@proart-festival.cz

mepass logo

ON-LINE PŘEDPRODEJ
NA NĚKOLIK KLIKNUTÍ
S 10% SLEVOU

 

plakat_programovy_Praha

Út 29/7/20:00h 200/130/0 Kč

Martin Dvořák (CZ/A) / ProART Company (CZ): USPUD_emoticon

Uspud je hudební divadlo vzniklé v roce 1892 a autorem označené za "křesťanský balet o třech dějstvích" s textem J. P. Contamine de Latoura. Dodnes však není jasné, v jakém smyslu měl být text v baletu prezentován, není jasná ani žádná přímá vazba k partituře. Text není komponován k notám ani do rytmu, pouze je a vybízí k volnému režijnímu a interpretačnímu zpracování. Podivná a komplikovaná skladba je parodii a vážný akt současně, neúplné a "neproveditelné" konceptuální gesto. Co jím Satie zamýšlel, není zřejmé. Hudbu není možné hrát na nástroje uvedené v partituře. Dílo je často vnímáno jako parodie na operu a tehdejší wagneristický gesamtkunstwerk. Skladba je syntézou hudby, pohybu, textu a koncepční vize.

Koncept choreografie Emoticon ve druhé části večera se nese ve střetu nového a starého,  současného s minulým. Klavírní akustická skladba tu naráží na elektronické kompozice 21. století a láme se do nového tvaru, bližšího posluchači dnešní mladé generace. Oba interpreti - Irene Bauer a Martin Dvořák - zde hledají možný dialog mezi pevnou strukturou Satieho partitury a zvukové volnosti Hodge a Kirmanna.

Choreografie: Martin Dvořák

Hudba: Erik Satie, Tom Hodge, Franz Kirmann

Performance: Irene Bauer, Martin Dvořák, Aleš Slanina

Trailer USPUD zde

Trailer EMOTICON zde

USPUD Emoticon

---

St 30/7/20:00h 250/160/0 Kč

Nadar Rosano (IL): OFF_LINE

Eva Klimáčková (SK/F): MOVE

Nadar Rosano (IL): ASPHALT

OFF_LINE - Pokud jsou bariéry postaveny k zamezení pohybu mezi dvěma místy či k oddělení dvou národů, pravděpodobně je to z důvodu politické situace nebo emocionálních zábran. Často inklinujeme k uzavírání se mezi zdi, abychom zabránili druhým se nás dotknout, nebo si zachovali vlastní izolovanost. Esence této kreace směřuje adresně k osobním či politickým bariérám a pokouší se identifikovat podstatu problému mezi sousedy, cizinci nebo milenci.

Choreografie: Nadar Rosano

Sound Design: Yair Leo Sugarman a Noam Helfer

Hudba: Arvo Part

Tanec: Nadar Rosano, Eleni Chazidaki/Adi Weinberg

VIDEO trailer ZDE

MOVE - V roce 2013 jsem vytvořila sólo MOVE / au masculin pro jednoho tanečníka. Později jsem přebrala jeho roli sama. Vklouznutím do mužského těla se toto androgynní napětí a nedefinovatelnost, zvláštnost těla ještě prohloubily. Chtěla jsem v tomto výzkumu a pozorování pokračovat, hledat dál hlubší napětí žánrů a mutaci těla. Svým designem je MOVE situované ve futuristickém časoprostoru a zachycuje hybriditu těla v metafoře lidského bytí, v dualitě muž-žena, zvíře či futuristická bytost. Sólo jsem vytvářela v době svého těhotenství. Byl to podvědomý tvořivý proces, inspirovaný a ovlivněný touto přirozenou mutací, která se odehrávala v mém těle. Vnitřní pocity a nové vnímání prostoru doprovázely obrazy, vjemy a otázky o našem původu.

Choreografie, tanec: Eva Klimáčková

VIDEO trailer ZDE

Hudba: Ayel Ramos

ASPHALT - Tři se setkají na asfaltu, hledajíc měkké místo.... ale je tu i kočka...

Choreografie: Nadar Rosano

Hudba: David Bowie

Sound: Nir Kleiman

Tanec: Adi Weinberg, Nadar Rosano, Yochai Ginton

VIDEO trailer ZDE

Off_Line MOVE 2 ASPHALT

---

Čt 31/7/20:00h 200/130/0 Kč

Martin Dvořák (CZ/A), Irene Bauer (A) / ProART Company (CZ): Milada

Veronica Sassi (IT) / Compagnia MDdanza (IT): HISTOIRE D'AMOUR - Tristan and Isolde, and the mystery of fidelity

Nir Ben Gal (IL) / ProART Company (CZ): JAN

Milada - je inspirována soudním výslechem a následným posledním dopisem nejznámější oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu - Milady Horákové. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Díky své neústupnosti během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Pohybový a výrazový slovník odráží věcnou a emocionální stránku člověka, který si je vědom své neviny a přesto je schopen vypovídat pravdivě ve svůj neprospěch. Následnou smrt pak dokáže přijmout s vyrovnaností, smířením a odpuštěním. Choreografický proces zkoumá vliv emocí na pohyb, svalové napětí, využití prostoru, dynamiku atd.

"Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…" Milada Horáková

Koncept, choreografie: Martin Dvořák

Hudba: Franz Schubert (Impromptu c-Moll) a C-Schulz and Hajsch

Choreografie, performance: Irene Bauer

Histoire D´Amour - Isolda je provdána za jiného muže, proto je její láska k Tristanovi dramatická, bolestná a dojemná, stejně jako ilegální či cizoložná. Každý zná radostný pocit věrnosti, ale i bolest, když tato snaha selže. Tu bolestnou nejistotu, jež vygeneruje zprávu našeho nitra vedoucí do stavu nerovnováhy. Trpíme pro skutečnost, že morálka nás nutí vnímat věrnost jako emocionální vydírání, jako morální vězení.

Koncept, režie a choreografie: Veronica Sassi 
Tanec: Martina Ronchetti, Alessio Vanzini

VIDEO trailer ZDE

Jan - Naše historie je plná násilí a odporu proti útlaku. Je násilí jedinou cestou jak vzdorovat útisku? Je možný pohled z jiného úhlu? Mnohokrát je totiž možné spatřit násilí, útlak a vzdor v naší tváři, na našem těle, v našich úmyslech a ne pouze jako venkovní faktor krutého režimu nebo okupující moci. Zkusme nalézt tancem způsob jak mít rád bez odporu a averzí. Tělesný pohyb bez potlačování a útlaku. Choreografie je věnována památce a odkazu Jana Palacha.

"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí." Jan Palach

Choreografie: Nir Ben Gal

Hudba: Philip Glass

Tanec: Irene Bauer, Martin Dvořák, Alena Pajasová

Jan 2. jpg Histoire d amour JAN

---

Pá 1/8/20:00h 250/160/0 Kč

Fenia Apostolou (GR) - Konstantinos Kasiaris (GR) / Lydia Lithos Dancetheatre & Torus Knot Dance Company (GR): THE THREE MUSKETEERS

Tři mušketýři - celovečerní taneční drama pro pět tanečníků, inspirované románem Alexandra Dumase. Představení se dotýká témat jako sociální sounáležitost, přátelství, věrnost, zrada, opuštění, odpuštění.  Děj se odehrává ve třech obdobích. Výchozím bodem je baroko, kde se povznesení lidského ducha uskutečňovalo skrz vášeň či přehnaný pocit viny podobně jako tajemství a intriky zákeřné Milady. Přechodem do další éry excesů - 70. let minulého století - se setkáváme s charaktery a členy divoké rockové skupiny a hrůzně inspirujícími pokusy o záchranu či prosazení lidskosti. Moderní éra nalézá tři mušketýry v podobě spolubydlících ve městě, jehož tep nás nutí přehodnotit hodnoty jako ochrana vlastního přítele a podpora skupiny a její činnosti.

Koncept, režie, choreografie: Fenia Apostolou

Choreografie akrobacie: Konstantinos Kasiaris

Hudba: Lazy Bucaneer, Xenia Alexandrou

Scéna, kostýmy: Evdokia Veropoulou

Tanec: Vasia Karavokiri, Ilias Bageorge, Alexander Stavropoulos, Nick Kalivas, Stratos Nikolaidis

VIDEO trailer ZDE

The Three Musketeers photo2 The Three Musketeers photo4 The Three Musketeers photo3

---

So 2/8/20:00h 230/140/0 Kč

Gina Battistich (A): Out of Living (performance research)

Renana Raz (IL) / Company elledanse (SK): YouMake ReMake

Out of Living - Jak nestabilita ovlivňuje organizaci struktury či systému? V kreativním procesu jsem konfrontovala své tělo s pocitem nestability jako hlavním motivem pohybového výzkumu. Out of living je prezentován divákovi prostou a přímou formou ve snaze zakomponovat ho do hry. Hraje si s humorem a ironií na hraně mezi performance, přednáškou a kasino gamblingem. Minimalisticky se zabývá problémem ne/stability na úrovni fyzické a empirické a v širším kontextu hovoří o finančních spekulacích. Snahou bylo najít mezi tím vším pojítko.

Koncept, performance: Gina Battistich

YouMake ReMake - multižánrová taneční performance ve formě dialogu živé jevištní akce a videí z YouTube. Během show má publikum možnost prožít obě reakce - na remake i na originální video. Řetěz uměleckých reakcí na video z YouTube jako zdroje nevyčerpatelné inspirace. YouMake ReMake není jen pouhou replikou, spíše komentářem, který vrhá nové světlo na význam videí. Jde o formu dialogu, kde se jeviště a web spojují a pokračují společnou cestou.

Renana Raz je vůdčím hlasem mladé generace izraelských choreografů. Participuje na různých polích uměleckých žánrů - choreograficky a tanečně na jevišti, stejně jako na filmovém plátně nebo televizní obrazovce. Opakovaně obdržela cenu za choreografii od Ministerstva kultury státu Izraele.

Choreografie: Renana Raz

Hudba: Hillel Kogan

Tanec: Zuzana Hianiková, Zuzana Sehnalová, Zuzana Kočišová, Dana Okáliová, Michaela Šimonová, Jana Šuchová, Stanislav Stanek, Pavol Kovalčík, Rado Pivovarči a Michal Heriban

VIDEO trailer ZDE

YouMAKE Re MAKE 1 YouMAKE RE MAKE 2

---

Ne 3/8/18:00h 150/100 Kč

Hlasy talentů

- závěrečné gala účastníků pěvecké masterclass Báry Basikové

Lucie Ferenzová (CZ), Eva Klimáčková (SK/F): Body as Voice - Word as Image

- studentské searching projekty XI. ročníku ProART Festivalu s nadžánrovým tématem Tělo jako hlas - Slovo jako obraz

Hlasy talentu - BARA BASIKOVA TELO JAKO HLAS Body as Voice

---

Ne 3/8/20:00 200/130/0 Kč

Jan Březina (CZ) - Eran Gisin (IL) - Eva Klimáčková (SK/F) - Neil Paris (UK) - Vladislav Benito Šoltýs (SK) - Bärbel Stenzenberger (D) -  Leonie Wahl (CH/A) - Gabriel Wong (MAL/D) / ProART Company (CZ): MOTION SCORES I-VIII

- předpremiéra projektu deseti choreografů na hudbu deseti českých skladatelů k Roku české hudby

_MG_2972_lr