XI. ProART Festival 2014 - ProART Company

uvádějí

ProART MEZINÁRODNÍ DNY TANCE, ZPĚVU, HERECTVÍ a FOTOGRAFIE

21/7 - 26/7/2014

BRNO: Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU

Rezervace vstupenek: www.divadlonaorli.jamu.cz v sekci PROGRAM nebo na telefonu 737 300 314.

Celotýdenní vstupenka v hodnotě 900/700 Kč na e-mailu: proart@proart-festival.cz

mepass logo

ON-LINE PŘEDPRODEJ
NA NĚKOLIK KLIKNUTÍ
S 10% SLEVOU

 

plakat_programovy_Brno

Po 21/7/20:00h 200/130/0 Kč

Martin Dvořák (CZ/A) / ProART Company (CZ): USPUD_emoticon

Uspud je hudební divadlo vzniklé v roce 1892 a autorem označené za "křesťanský balet o třech dějstvích" s textem J. P. Contamine de Latoura. Dodnes však není jasné, v jakém smyslu měl být text v baletu prezentován, není jasná ani žádná přímá vazba k partituře. Text není komponován k notám ani do rytmu, pouze je a vybízí k volnému režijnímu a interpretačnímu zpracování. Podivná a komplikovaná skladba je parodii a vážný akt současně, neúplné a "neproveditelné" konceptuální gesto. Co jím Satie zamýšlel, není zřejmé. Hudbu není možné hrát na nástroje uvedené v partituře. Dílo je často vnímáno jako parodie na operu a tehdejší wagneristický gesamtkunstwerk. Skladba je syntézou hudby, pohybu, textu a koncepční vize.

Koncept choreografie Emoticon ve druhé části večera se nese ve střetu nového a starého,  současného s minulým. Klavírní akustická skladba tu naráží na elektronické kompozice 21. století a láme se do nového tvaru, bližšího posluchači dnešní mladé generace. Oba interpreti - Irene Bauer a Martin Dvořák - zde hledají možný dialog mezi pevnou strukturou Satieho partitury a zvukové volnosti Hodge a Kirmanna.

Choreografie: Martin Dvořák

Hudba: Erik Satie, Tom Hodge, Franz Kirmann

Kostýmy: Jindra Rychlá

Performance: Irene Bauer, Martin Dvořák, Aleš Slanina, Richard Pohl

Trailer USPUD zde

Trailer EMOTICON zde

Emoticon USPUD

---

Út 22/7/20:00h 230/140/0 Kč

Martin Dvořák (CZ/A), Irene Bauer (A) / ProART Company (CZ): Milada

Nir Ben Gal (IL) / ProART Company (CZ): JAN

Béla Földi /HU) / Budapest Dance Theatre (HU): My daughter, Anne Frank

Milada je inspirována soudním výslechem a následným posledním dopisem nejznámější oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu - Milady Horákové. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Díky své neústupnosti během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Pohybový a výrazový slovník odráží věcnou a emocionální stránku člověka, který si je vědom své neviny a přesto je schopen vypovídat pravdivě ve svůj neprospěch. Následnou smrt pak dokáže přijmout s vyrovnaností, smířením a odpuštěním. Choreografický proces zkoumá vliv emocí na pohyb, svalové napětí, využití prostoru, dynamiku atd.

"Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…" Milada Horáková

Choreografie, koncept: Martin Dvořák

Hudba: Franz Schubert (Impromptu c-Moll) a C-Schulz and Hajsch

Choreografie, performance: Irene Bauer

Jan - Naše historie je plná násilí a odporu proti útlaku. Je násilí jedinou cestou jak vzdorovat útisku? Je možný pohled z jiného úhlu? Mnohokrát je totiž možné spatřit násilí, útlak a vzdor v naší tváři, na našem těle, v našich úmyslech a ne pouze jako venkovní faktor krutého režimu nebo okupující moci. Zkusme nalézt tancem způsob jak mít rád bez odporu a averzí. Tělesný pohyb bez potlačování a útlaku. Choreografie je věnována památce a odkazu Jana Palacha.

"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí." Jan Palach

Choreografie: Nir Ben Gal

Hudba: Philip Glass

Tanec: Irene Bauer, Martin Dvořák, Alena Pajasová

My daughter, Anne Frank - "Vidím nás osm s naším tajným úkrytem, jak kdybychom byli malý kousek nebe obklopený velkými černými dešťovými mraky. Ten kulatý, jasně ohraničený flek, kde my stojíme je stále ještě bezpečný, ale ty mraky se přibližují stále blíž a ten kruh, co nás odděluje od blížícího se tanečníka, se utahuje víc a víc. (...) Všichni se díváme dolů, kde spolu lidé bojují. Díváme se nahoru, kde je ticho a krása. A zanedlouho jsme odstřiženi tou velkou tmavou masou, která nás nenechá stoupat, ale naopak stojí před námi jako nepropustná stěna, jež nás chce rozmáčknout (...)"

Malá holka si píše deník, zatímco bouřková mračna druhé světové války se kolem zatahují. Představení Budapest Dance Theatre se pokouší odhalit osobnost této život milující dívky, oscilujíc přitom na pomezí tance a literatury.

Choreografie: Béla Földi

Hudba: Dániel Szántó

Tanec: Tamás Kiss, Alexandra Sághy, Dzsennifer Vattai, Krisztina Baumgartner, Zita Macskin, Mary Katakura, István Kőnig, Mátyás Ruzsom

VIDEO trailer ZDE

JAN Anne Frank 3

---

St 23/7/20:00h 230/140/0 Kč

Yukie Koji (JAP/A): Die Schwimmerin

Elfriede Jelinek (A) / Divadlo Kolonie (CZ): STÍNY (Eurydike říká)

Die Schwimmerin - Josef Winkler napsal báseň o rodilé Chorvatce Mirna Jukic "Jsem hostem tvého způsobeného prokletí". Disciplína, utrpení, chuť, zranění, zranitelnost jsou tématy vrcholového sportu stejně jako profesionálního tance. Yukie Koji rozehrává kolotoč scén s motivem vlastního umění jako svého prokletí. Skladba Karlheinze Stockhausena "Zeitkratzer" byla přidána k textu v nové formě.

Koncept: Hanspeter Horner

Choreografie, tanec: Yukie Koji

Stíny - Po staletí byl mýtus o Orfeovi a Eurydiké nahlížen perspektivou Orfea. Ve Stínech Jelineková nechává na prvním místě promlouvat Eurydiké a není náhodou, že právě v tomto momentu se propadá do ticha. Hra Elfriedy Jelinekové, laureátky Nobelovy ceny za literaturu, je jedním z typických postdramatických textů – nejsou zde klasické situace, osoby, text je psán v próze jako vnitřní dialog, sebezpyt. Nabízí tak inscenátorům různorodé cesty interpretace. V české premiéře diváci uvidí tři Eurydiky. Tři hlasy, které splývají v jedné osobě a dekomponují pradávný mýtus o Orfeovi, který se vydal do podsvětí hledat svou lásku, svou mrtvou ženu Eurydiku.

Autor: Elfriede Jelinek

Režie: Lucie Ferenzová

Hudba: Adam Boháč

Performance: Jindřiška Křivánková, Jana Kozubková, Anita Krausová

STINY jelinek Yukie Koji-Schwimmerin

---

Čt 24/7/20:00h 230/140/0 Kč

Hygin Delimat (PL/A): For Living In

Bärbel Stenzenberger (D) / Tanzkompanie bo komplex (D): Büchsenlicht

For Living In - Stroje na žití, paneláky, sídliště jsou ztracené interpretace idealistických principů Le Corbusiera. Obrovské komunistické bloky bytů stojící obklopeny dalšími desítkami stejných či podobných budov. Tisíce lidí sdílí omezený prostor ve zcela anonymním prostředí, se ztíženou možností komunikace. Paneláky znamenají nudu, beznaděj, závislosti ale také: pouliční art a silnou motivaci stát se individualitou. For Living In je expresivní formou přenesení pocitů a zkušeností. Studie lidských sklonů.

Choreografie, sound design, tanec: Hygin Delimat

Büchsenlicht - je prosté taneční sólo, taneční osobní portrét o hledání uznání a okamžiku obrácení nitra směrem ven. Pochybnost, chuť, očekávání, pozorování, iluze, těžkosti - momenty před a během představení ze soukromí interpreta na otevřeném jevišti ve světlech reflektorů.

"Büchsenlicht znamená pro lov příznivé světelné podmínky. O dostačujícím loveckém světle můžeme hovořit také při silném měsíčním svitu. Můžete-li při natažené ruce vidět i špínu za nehty, pak je světlo dostačující. Tanečník, individuum - povolání, jež stojí na viklavých nohou."

Choreografie: Bärbel Stenzenberger

Hudba: Karel Vaněk

Tanec: Olaf Reinecke

VIDEO trailer ZDE

For Living In 2 BUECHSENLICHT II

---

Pá 25/7/18:00h foyer DnO 100 Kč

Struny talentů I.

- závěrečné gala účastníků klavírní masterclass Richarda Pohla

---

Pá 25/7/19:00h open air DnO vstup volný

Struny talentů II.

- závěrečné gala účastníků masterclass komorní tvorby smyčcových nástrojů pod vedením Graffova kvarteta

---

Pá 25/7/20:00h 200/130/0 Kč

Renana Raz (IL) / Company elledanse (SK): YouMake ReMake

Multižánrová performance ve formě dialogu živé jevištní akce a videí z YouTube. Během show má publikum možnost prožít obě reakce - na remake i na originální video. Řetěz uměleckých reakcí na video z YouTube jako zdroje nevyčerpatelné inspirace. YouMake ReMake není jen pouhou replikou, spíše komentářem, který vrhá nové světlo na význam videí. Jde o formu dialogu, kde se jeviště a web spojují a pokračují společnou cestou.

Renana Raz je vůdčím hlasem mladé generace izraelských choreografů. Participuje na různých polích uměleckých žánrů - choreograficky a tanečně na jevišti, stejně jako na filmovém plátně nebo televizní obrazovce. Opakovaně obdržela cenu za choreografii od Ministerstva kultury státu Izraele.

Choreografie: Renana Raz

Hudba: Hillel Kogan

Tanec: Zuzana Hianiková, Zuzana Sehnalová, Zuzana Kočišová, Dana Okáliová, Michaela Šimonová, Jana Šuchová, Stanislav Stanek, Pavol Kovalčík, Rado Pivovarči a Michal Heriban

VIDEO trailer ZDE

YouMAKE RE MAKE 2 YouMAKE Re MAKE 1

---

So 26/7/20:00h 200/130 Kč

Neil Paris (UK), Kamila Valůšková (CZ): Tělo jako hlas - Slovo jako obraz

- studentské searching projekty XI. ročníku ProART Festivalu s nadžánrovým tématem

Eran Gisin (IL) - Neil Paris (UK) - Vladislav Benito Šoltýs (SK) - Bärbel Stenzenberger (D) / ProART Company (CZ): MOTION SCORES I-IV

- uvedení první části projektu deseti choreografů na hudbu deseti českých skladatelů k Roku české hudby

TELO JAKO HLAS Body as Voice Motion Scores