ProART Festival 2008 / Bilance

Festival ProART 2008 ve svém pátém ročníku v červenci 2008 přivítal v Praze a Brně 24 pedagogů a dalších 30 účinkujících umělců. Publikum tvořilo 180 účastníků workshopů a dalších zhruba 1000 diváků večerních představení. Akce měla jako již tradičně mezinárodní charakter a odpovídající pozornost médií. Na festivalu bylo uvedeno dohromady 18 představení, 9 v Brně a 9 v Praze.

Oba festivalové týdny se od sebe tradičně navzájem odlišovaly. Komornější a prožitkem spontánnější Brno nabíjelo všechny zúčastněné energií a snahou odevzdat vše. Díky intimní atmosféře divadla Husa na Provázku vzniklo mezi účinkujícími a publikem silné pouto a tvůrčí napětí.

Praha oproti tomu nabídla svou pestrostí programové nabídky a mezinárodní pospolitostí pocit velké multikulturní akce s řadou zahraničních studentů, pedagogů, umělců a diváků. Atmosféra Prahy je velmi kreativní a inspirující.

Jsme nadšeni ze všech pozitivních reakcí a bereme si k srdci těch málo výtek a návrhů na zlepšení chodu festivalu i samotných workshopů a uměleckých dílen. My, organizátoři, hodnotíme poslední ročník jako velice úspěšný, z mnoha hledisek lepší než ročníky předešlé. Můžeme konstatovat, že projekt splnil plánovaný účel. Naplnil svou filosofii sbližování umělců na mezinárodní úrovni, setkávání profesionálů a amatérů v jednotlivých uměleckých odvětvích i napříč uměleckými žánry. Léto přeje tvořivým a otevřeným duším.

undefined