ProART ProART


Pravidelné lekce tance najdete v sekci Kurzy. V kalendáři se nezobrazují.

ProART TVOŘÍ: Company - Festival - Workshopy

ProART Company podzimní premiéry 2016:

W. S. SONETY

Sonet Kaalund 1

SPACES II. Bits and Pieces

WORKSHOP LIBEREC

MTL_7
Foto: Mila Vašíčková

ProART FESTIVAL 2016 ZDE

proart2016_vienna_03_LR proart2016_vienna_10_LR proart2016_vienna_06_LR

Téma festivalu:

"Svět je jako divadlo a my jsme jako herci v něm..." W. Shakespeare

Foto: Martin Babic


VIZE ProART:

  • Propojování umění, hledání nových cest v umění
  • Setkávání umělců bez bariér uměleckých žánrů
  • Umělecká tvořivost jako nástroj komunikace a přiblížení se člověka k člověku
  • Performing Arts jako cesta k mnohovrstevnatému divadelnímu tvaru, jenž zasahuje emoce stejně jako intelekt
  • Tanec jako prostředek ke sdílení a vzájemnému obohacení

MISE ProART:

  • Tanec, divadlo, zpěv, hudba, fotografie, živé umění pro širší spektrum publika, laiky i odborníky
  • Respekt k estetickým odlišnostem a individualitě tvůrců
  • Umění do velkoměst i vesnic, tanec a divadlo lidem a o lidech

HODNOTY ProART:

  • Otevřenost - Sdělnost - Tradice - Inovace - Kvalita